روانپژوه

روانپژوه

 تار نما یا وب سایت روان پژوه توسّط دکتر غلامحسین معتمدی; روانپزشک ، طراحی و تاٌ سیس شد و در اسفند ماه سال 1387 به صورت آن لاین در دسترس عموم قرار گرفت. هدف از ایجاد این تارنما استفاده از امکانات فضای وب برای انتقال اطلاعات علمی و معتبر در زمینه ی روان شناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری به کاربران بود. استفاده از این امکانات به چند شکل سازنده و مفید میسّر است. بهره برداری چند وجهی از این فضا جزء برنامه های اولّیه روان پژوه بوده است. آموزش روانی(psychoeducation) از نخستین اهداف روان پژوه بود که تحقق یافت.هدف از آموزش روانی کمک به افرادی است که یا خود از نوعی اختلال و نابسامانی روحی و روانی رنج می برند یا یکی از بستگان و دوستان آن ها با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند.تحقیقات نشان می دهد که فرد هرچه بیشتر درباره ی کسالت خود اطلاعات داشته باشد و از اثرات آن بر زندگی خود و دیگران آگاه باشد،می تواند کنترل بیشتری را بر کسالت خود اعمال کند.یعنی فرد قادر است با برخورداری از دانش و روش های مناسب از عود کسالت خود جلوگیری کند یا در صورت عود شدّت یا مدّت آن را کاهش دهد.ناگفته نماند که آموزش روانی به تنهایی درمان نیست ولی می تواند و باید بخشی از یک برنامه یا استراتژی درمانی کلّی باشد تا در کنار سایر روش های درمانی مانند مشاوره، روان درمانی ، دارو درمانی و غیره به بیمار و خانواده او برای مقابله بهتر با اختلالات روانی کمک کند. البته باید توّجه داشت که دامنه ی نفوذ و تاٌثیر آموزش روانی از قلمرو اختلالات و کسالت های روانی فراتر رفته و گستره ی وسیع تر زندگی عادی و روزمره ی افراد را نیز در بر می گیرد. امروزه سبک زندگی کلیدواژه ی اصلی سلامت روانی و جسمانی را در متن بهداشت کلی جامعه تشکیل می دهد. اتخاذ یک سبک زندگی سالم مستلزم آگاهی و اشراف فرد بر نیازها و ضرورت های ابعاد گوناگون جسمانی ، احساسی ، رفتاری ، اجتماعی، عقلانی و معنوی وجود او و ایجاد هماهنگی در میان این ابعاد است.چگونه می توان در دنیای سرشار از استرس و تضادهای امروز بدون دسترسی و آگاهی از اطلاعات مربوط به مباحثی اساسی مانند مدیریت استرس ، مهارت های ارتباطی ، توانایی بیان احساسات ، پیش آگاهی از ازدواج موفق ، مدیریت خشم ، سبک های دلبستگی ، چگونگی مقابله با ماتم ، آموزش جنسی کودکان و ده ها مبحث دیگر زندگی عادی خود را پیش برد و به شادی ، رضایت و موفقیّت دست یافت.آموزش روانی در این زمینه هم می تواند به بهبود و ارتقاء سبک زندگی منجر شود و به عبارت گویاتر و بهتر هنر زندگی را آموزش دهد. کاربرد دیگر استفاده از فضای وب در قلمرو علوم رفتاری ، روانپزشکی و روان شناسی در مشاوره و درمان مجازی یا آن لاین تجلّی می یابد. می توان پیش بینی کرد این امر به انقلابی دیگر در عرصه های یادشده منجر خواهد شد و نوع متفاوت و دیگری از رابطه ی درمانی را رقم خواهد زد. چگونه می توان از انقلاب ارتباطات و تاٌثیر آن بر روابط انسانی سخن راند و رابطه ی درمانی را از آن مستثناء دانست.امروزه انواع گوناگون مشاوره و روان درمانی و رواندرمانگران فعال در این عرصه ها از طریق فضای وب خدمات خود را عرضه می کنند.البته ارائه این خدمات باید مبتنی بر رعایت اصول و قوائد حرفه ای باشد که بسیاری از آن ها توسّط انجمن جهانی مربوطه تدوین شده است. همچنین محدودیت این روش ها باید مورد توجّه قرار گیرد و نباید از یاد برد که درمان مجازی در بهترین شرایط هم جانشین درمان واقعی چهره به چهره میان درمانگر و مراجع نخواهد شد.با این وجود چگونه می توان در کنار درمان های واقعی که خود طیف گسترده ای از انواع خدمات را در بر می گیرد از درمان مجازی که در نهایت مبتنی بر نوعی رابطه ی انسانی متفاوت و منحصر به عصر جاری است چشم پوشید.استفاده از انواع درمان های مجازی هدف بعدی تارنمای روان پژوه است که در دستور کار قرار دارد و امید است که هر چه زودتر جامه ی عمل بپوشد. خدمات جنبی دیگر مانند برگزاری کارگاه های تخصصی و مواردی دیگر از اهداف آتی روان پژوه است که در زمان مناسب به اطلّاع کاربران این تارنما خواهد رسید.