انتخاب همسر4

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
5 ـ در صورتی‌که جملات شما در یک موضوع خیلی زیاد باشد و در یک موضوع دیگر خیلی کم باشد، نمی‌توانیم نمره‌ی تفاهم کلی را محاسبه کنیم. برای این‌که بتوانیم درصد تفاهم کلی را محاسبه کنیم، باید در هر موضوع تعداد جملات مورد نظر، تقریباً برابر باشد. مثلاً در مورد موضوع سرگرمی ها و علایق اگر 7 جمله نوشته باشید و در سایر موضوعات مثلاً 15 جمله نوشته باشید؛ امکان محاسبه تفاهم کلی نیست. اما تفاهم موضوع به موضوع مقدور است. بنابراین اگر می خواهید که درصد تفاهم کلی را محاسبه کنید؛ لازم است در هر موضوع تقریباً تعداد جملات نزدیک به هم باشد.
6 ـ برای محاسبه تفاهم کلی لازم است که درصد تفاهم را در هرموضوع بنویسید و نهایتاً با محاسبه میانگین آنها تفاهم کلی را محاسبه کنید.

مثال:
موضوعات درصد تفاهم
1 ـ سرگرمی ها و علایق 90
2 ـ باورها و ارزش های دینی 92
3 ـ باورها و اصول اخلاقی 85
4 ـ دوستان 100
5 ـ اهداف، رشد و پیشرفت شخصی 95
6 ـ خویشاوندان 80
7 ـ رابطه ی صمیمانه با همسر 85
8 ـ خانواده ی خود 83
9 ـ خانواده ی همسر 90
10 ـ حل اختلاف 74
11 ـ پول و مسایل مالی 85
12 ـ خواسته ها و توقعات 65
13 ـ رویارویی با هیجان 70
14 ـ وظایف زن و مرد در خانواده 80
15 ـ فرزند و تربیت فرزند 67
16 ـ موضوعات جنسی 80
 تفاهم کلی: 5/81 %

{mospagebreak title=نتایج تست تفاهم}نتایج تست تفاهم
برای آنکه از نمره تفاهم بدست آمده، تصور درست تری داشته باشید. قبل از آن که به فرد دیگری نمره بدهید؛ به خودتان نمره بدهید. مطمئناً خود شما نمره کامل از تست خودتان نخواهید گرفت. نمره دادن به خود در این تست باعث می شود که از ایده آل نگری، پرهیز کنیم و تصویر دقیق تری از معنای تست داشته باشیم. به جز خودتان می توانید به دوست داشتنی ترین فردی که در اطرافتان هست و دوست دارید همسر شما شبیه او باشد؛ نیز نمره بدهید. نمره دادن به دوست داشتنی ترین فرد، باعث می شود که تصویر ما از تفاهم دقیق تر شود و مرجع قیاس مناسبی برای سنجش نمرات تست، داشته باشیم. داشتن نمرات مربوط به خود و دوست داشتنی ترین فرد و مقایسه نمرات دیگران با آن نمره ها به ما تصویر درست تری از تفاهم می دهد.
با تهیه تست تفاهم می‌توانید نقطه ضعف‌های رابطه خود را مشخص کنید. مثلاً در مثال بالا، در مورد موضوع فرزند و تربیت فرزند و نیز موضوع خواسته ها و توقعات تفاهم کمتری وجود دارد و لازم است که به این دو مورد بیشتر پرداخته شود.
هیچ رابطه‌ای از تفاهم 100 درصد برخوردار نیست، چرا که هیچ دو نفری کاملاً شبیه به هم نیستند. هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد، بهتر می‌توانند با یکدیگر کنار بیایند و احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. تفاهم زیاد بین همسران، این امکان را می‌دهد که ازدواج آنها براساس پایه و بنیان محکمی شکل بگیرد و به آنها این امکان را می‌دهد که تفاوت‌های خود را بپذیرند و از تفاوت‌های خود لذت ببرند و از یکدیگر بیاموزند.