چه زمانی می توان گفت که فردی واقعاً در حال مردن است و وضع او چه تفاوتی با ابتلاء به یک بیماری شدید د

دوشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۲


چه زمانی می توان گفت که فردی واقعاً در حال مردن است و وضع او چه تفاوتی با ابتلاء به یک بیماری شدید دارد؟
 

سه معیار برای توصیف حالت مرگ فرارسنده و قریب الوقوع قابل ذکر است.یکی وقتی که فردی مبتلا به یک بیماری لاعلاج می شود.در این صورت مرگ ممکن است نزدیک باشد یا ماه ها و حتی سال ها بعد رخ دهد ولی با شروع یک بیماری کشنده فرایند فعال مردن اغاز شده است.دوّم هنگامی که بر اثر صدمات جسمانی عمده مثلاً در یک سانحه احتمال زنده ماندن فرد بسیار ناچیز باشد.سوّم هنگامی که اعضاء حیاتی فرد تحلیل روند و از کار بیفتند.حال یا به دلیل سنّ زیاد یا بیماری ویا ترکیبی از هر دو .