سخنرانی دکتر غلامحسین معتمدی در دیدار نوروزی انجمن علمی روانپزشکان ایران در یادبود دکتر افشین یداللهی

شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶
سخنرانی دکتر غلامحسین معتمدی در دیدار نوروزی انجمن علمی روانپزشکان ایران در یادبود دکتر افشین یداللهی
دیدار نوروزی انجمن علمی روانشناسان ایران سال 96