30|06|1387

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
30|06|1387
این مصاحبه در تاریخ 87/06/30 از صدا و سیما پخش شده است وبرای سهولت مشاهده شما،به سه قسمت 10 دقیقه ای، تقسیم شده که با Flash Player قابل دیدن است.
قسمت دوم 30-6-1387
قسمت سوم 30-6-1387
قسمت اول 30-6-1387