حقه بازی انرژیک

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
دکتر غلامحسین معتمدی از دکانی که این روزها با عنوان انرژی درمانی باز شده است، می گوید

از قدیم گفته اند که کار را به کاردان بسپار.

با این حال همیشه کسانی هستند که در هر رشته و حوزه ای دم از کاردانی زده اند ودیگران را اسیر فریب های خود کرده اند. این مسئله بویژه در حوزه مسایل روانی بیشتر به چشم می خورد. در جامعه ای که مردم با انواع مشکلات ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی رو به رو هستند، طبیعی است که گاه دچار نومیدی، افسردگی، احساس ناتوانی و درماندگی و ... بشوند. متاسفانه به دلایل گوناگون عده ای برای حل این مشکلات دست به دامن کسانی می شوند که با انواع ترفندها ادعا می کنند می توانند به انرژی درمانی بپردازند. این افراد گاه به ادعاهای خود رنگ و لعاب علمی هم می دهند. گفت و گویی با دکتر غلامحسین معتمدی ، روان پزشک و نویسنده داشته ایم و به بیان تعبیرهایی که از مفهوم انرژی در طول تاریخ شده پرداخته ایم و دیدگاه ها و شیوه های درمانی مدعیان انرژی درمانی را بررسی و نقد کرده ایم.

انسان و مرگ، موسیقی و ذهن ، روانشناسی مدیر موفق برخی از کتاب های دکتر معتمدی هستند در سال های اخیر مردم کوچه و بازار و حتی گاه نخبگان برای بیان حالات و مسائل روان شناختی خود به مفهوم انرژی متوسل می شوند، مثلا فردی که می خواهد حس و حال خوب خودش را از گردش در طبیعت یا دیدن یک فیلم یا رفتن به سفر بیان کند، تعبیراتی از این دست که " انرژی گرفتم" ،" انرژیم تحلیل رفت " و ... به کار می برند.

از آن جایی که مفهوم" انرژی" در علومی مانند فیزیک ، شیمی و پزشکی کاربرد علمی گسترده و دقیقی دارد، آیا به نظر شما می توان در فرایندهای روانی و مسائل روان شناختی هم از آن صحبت کرد؟

انرژی مثل عشق ، عقل و ... مفهومی کلی است که می توان تعبیرهای گوناگونی از آن داشت. در طول تاریخ این تعبیرها و تفسیرها تفاوت پیدا کرده است. در مقطع کنونی وقتی اصطلاح "انرژی " به کار برده می شود با یک سه گانه مواجه ایم: در جایی با مفهوم علمی انرژی ، در جایی با مفهوم شبه علمی و در جایی دیگر با مفهوم غیر علمی آن. متاسفانه در ذهن عوام و تصورات غیر حرفه ای این سه تعبیر با یکدیگر آمیخته می شوند. این سه گانه به دنبال خود سه گانه دیگری را هم می آورد: نخست این معنا که از لحاظ علمی مقصود از انرژی ، انرژی فیزیکی است. در اینجا با تعریف مشخصی از انرژی روبه رو هستیم که کمیتی قابل اندازه گیری تلقی می شود. وقتی از این تعبیر علمی از انرژی دور می شویم و به سمت روان شناسی و روانپزشکی می رویم ، با مفاهیم شبه علمی مواجه می شویم. مفاهیم و تعبیرهایی از این دست ( انرژی) پایه در علم دارند ، ولی در برخی وجوه ، یعنی درست در آنجایی که با ذهن سرو کار پیدا می کنیم شبه علم می شوند. در این میان ساحت سوم دیگری هم مطرح است که بیشتر در میان عوام رایج است مانند مثال هایی که در سئوالتان آوردید. این ساحت حکایت از مسایل غیرعلمی دارد. این سه گانه یا تعبیرهای سه گانه ای که از مفهوم انرژی شده در طول تاریخ همیشه مطرح بوده است.

یعنی این سه تعبیر علمی ، شبه علمی و غیر علمی از انرژی همیشه در طول تاریخ در کنار هم بوده اند؟

بله. برای روشن شدن بحث بهتر است قدری به این تاریخچه پرفراز و نشیب بپردازیم. انرژی ریشه ای یونانی دارد که به معنای کار است. این مفهوم برای نخستین بار در تاریخ تفکر در آثار ارسطو مطرح شد. ارسطو در رسالاتش دو مفهوم را در ارتباط با انرژی مطرح می کند که به زبان امروز به آن ها توانایی بالقوه (potentiality) و واقعیت(actuality) گفته می شود.اتفاقا ارسطو از این تعبیر ( انرژی) برای تحلیل حرکت ، علیت ، اخلاق و فیزیولوژی استفاده کرد. جالب اینجاست که او یک برداشت روانشناختی هم از این انرژی داشت. ارسطو لذت و شادی را دو انرژی جسم و روان انسان است. ولی شادی صرفا انرژی انسان بودن یا انسانیت انسان است. در واقع لذت معطوف به حواس ماست، اما شادی مابه ازای درونی تری می خواهد.به بیان دیگر لذت زودگذر است و شادی پایدار. در سال 1600 فردی به نام هنری مور در رساله ای به نام "ترانه افلاطونی روح" از انرژی روح صحبت می کند. این تعبیر دربرگیرنده نوعی تصویر ذهنی در مورد روح است. در سال 1874 اتفاق جالبی می افتد. به این معنا که مفهوم "پویا شناسی روانی" توسط یک فیزیولوژیست آلمانی به نام "فون بروک" برای نخستین بار مطرح می شود. کسی که با فون بروک در نگارش این رساله همگاری می کند "هلم هولتز" است، یعنی کسی که بعدها قانون اول ترمودینامیک( حفظ انرژی ) را کشف و وضع می کند.در این رساله این نکته مطرح می شود که تمام موجودات زنده یک دسته نظام های انرژی هستند که بر پایه همان اصل ترمودینامیک( حفظ انرژی) اداره می شوند. به این ترتیب فون بروک یک فیزیولوژی پویا ارایه می دهد که بر اساس آن ارگانیسم زنده نظام پویایی تلقی می شود که بر وفق قوانین شیمی و فیزیک عمل می کند. این نشان می دهد که افرادی نظیرفون بروک می خواستند از علوم دقیقه ای چون شیمی و فیزیک برای تبیین انرژی استفاده کنند. جالب اینجاست که فون بروک سرپرست دلنشجویان سال اول پزشکی بود که در میان آنها فروید، بنیانگذار روانکاوی قرار داشت. می دانیم که فروید در ملاحظات روانکاوانه اش بخصوص در آنجایی که در باره نهاد ( Id)حرف می زند، آن را منشاء تمنیات شخصی می داند. فروید بعدها"لی بیدو" را انرژی غریزی و رانه مرگ یا تاناتوس را دومین انرژی ذهنی ذکر می کند. بعدها در سال 1944 " ژولین هاکسلی" از انرژی ذهنی به عنوان نیروی محرک روان اعم از عاطفی ، احساسی و عقلانی صحبت می کند. تا اینجا با مفهوم علمی انرژی روبه رو بودیم. مطابق تاریخچه ای که بیان کردید، می توان گفت که کاربرد مفهوم "انرژی" در روانشناسی پایه علمی دارد، اما چه زمانی با مفهوم شبه علمی یا غیرعلمی آن در روانشناسی مواجه می شویم؟

هرجایی که به فیزیک و شیمی نزدیک می شود مفهومی علمی پیدا می کند. امروزه مبحثی علمی به نام bioenergetics مطرح است. این مبحث قلمروی در بیوشیمی است که به جریان انرژی در نظام های زنده می پردازد و معتقد است که بسیاری از فرایندهای سلولی مثل تنفس سلولی یا روندهای سوخت وساز ، چیزی جز مصرف انرژی در شکل مولکول هایی که به آن ها مولکول ای ت پی می گویند، نیستند.اما تعبیر شبه علمی از انرژی: در روان شناسی امروز شاخه ای به نام energy psychology داریم. در این شاخه از روان شناسی از روش های شناخته شده روانشناختی مثل روندهای کلامی استفاده می کنند و آن ها را با تاثیرات فیزیکی ادغام می کنند به این معنا که روانشناختی تجربی غربی را با روش های نظام های شفابخش غیر غربی که ریشه در هند یا چین دارد مانند طب سوزنی تلفیق می کنند. در این جا به عرصه دیگری که مربوط به سنت های شرقی است وارد می شویم. برای نمونه در چین باستان معتقد بودند که بدن دارای نظام انرژی است. در یکی از این نظام های چینی گفته می شود که بدن دارای 12 نصف النهار دوطرفه است که هریک از عضو خاصی می گذرد. چینی ها بر این نظر بودند که تمام این سیستم توسط جریان انرژی به نام "کی یا چی" به یکدیگر متصل می شوند. البته کسی نمی داند که این مدارها چگونه کشف شده اند. چینی های باستان می گفتند که اگر روی این نصف النهارها تحریکاتی توسط انگشت یا سوزن یا ماساژ صورت دهیم ، باعث افزایش یا کاهش انرژی در آن نقاط می شود. در هر حال شبه علمی بودن این شاخه از روانشناسی ( روانشناسی انرژی) به این دلیل است که بخشی از آن به ناشناخته های شرقی پیوند می خورد و بخش دیگری از آن به روش های معمول روان درمانی که تاکنون جواب داده مربوط می شود. روش های درمانی ای که این روزها در کشورمان با عنوان های انرژی درمانی شناخته می شوند ، در این میان چه جایگاهی دارند؟

این روش ها با همان ساحت سوم یا تعبیرهای غیر علمی از انرژی مربوط می شوند. این گونه موارد هیچ اتصالی به ساحت علمی ندارند. در این روش های غیر علمی با حرف های کلی مثل همان هایی که اشاره کردید، روبه رو می شویم. حتی روش های درمانی این ساحت نسبتی با آن energy psychology با سنت های شرقی ندارند.این روش ها اغلب چیزی جز شارلاتان بازی و دروغ پردازی نیست مثل نمونه ای که اخیرا داشتیم. در این نمونه فردی بود که در وهله اول ادعای انرژی درمانی یه صورت تکی را مطرح کرد و سپس به انرژی درمانی به صورت گروهی رو آورد و حتی مدعی شد که می تواند از روی بالکن خانه ، افرادی را که در حیاط بودند ، معالجه کند. کار این فرد به جایی کشیده شد که بعدها ادعا کرد که از پشت ماهواره درمان می کند. همین فرد حالا هم مدعی است که با آواز خواندن روی دیگران تاثیر مثبت می گذارد!

چه عواملی سبب می شود که مردم به این شیوه ها پناه ببرند؟ به نظرم تلقین تاثیر زیادی روی مردم دارد. تازه خود تلقین هم یک میحث علمی است. امروزه هر دارویی را که می خواهند تولید کنند در مرحله پژوهش اولیه در کنار آن یک دارونما هم می دهند. از ان جایی که این دارونما از طرف یک مرجع حرفه ای تجویز شده حدود 30 درصد از افرادی که مورد پژوهش قرار می گیرند بدون آن که ماده ای دارویی در میان باشد در آن ها تسکین و بهبود علائم بیماری مشاهده می شود. بنابراین اگر هم کسانی در مواجهه با این قبیل افرادی که ادعای انرژی درمانی دارند، تسکین موقت پیدا کنند ناشی از تلقین بوده و هیچ پایه دیگری هم ندارد. از سوی دیگر هر کسی که مواجهه ای مثبت با افراد، طبیعت و آثار هنری داشته باشد، خواه ناخواه در او واکنش مثبتی ایجاد می شود ، اما اینکه این تاثیریا واکنش مثبت را به تبادل انرژی نسبت دهیم ، چنین چیزی نیست. البته کسانی که در روانشناسی انرژی کار می کنند ، می گویند ، ما می توانیم با روش های سی تی اسکن یا پت اسکن این تبادل انرژی را نشان دهیم ، اما در ساحت سوم تا به امروز کسی پیدا نشده بگوید ما می توانیم با این یا آن روش انرژی را اندازه بگیریم یا چگونگی انتقال آن را نشان دهیم.خلاصه کنم، ما می توانیم موضوع انرژی را به عنوان یک مفهوم سه گانه علمی ، شبه علمی و غیرعلمی در سه ساحت علمی ، شبه علمی که در برخی از موقعیت ها با علوم اتصال دارد- و همچنین ساحت غیرعلمی و خرافی به بررسی و نقد بگذاریم. توصیه شما به مردم و آن هایی که ممکن است در ناامیدی به دام بیافتند چیست؟

توصیه خیلی مشخص است. در چنین مواردی همیشه گفته شده است که به افراد متخصص و کاردان مراجعه کنید. از سوی دیگر، متاسفانه هنوز جنبه های خرافی و جادویی در انسان باقی مانده و جالب اینجاست که نه تنها به خوبی شناخته نشده که انکار هم شده است. این گرایش به خرافه خاص افراد عامی نیست. حتی افراد تحصیل کرده هم به دام آن ها می افتند. به هرحال همان طور که گفتیم ، توصیه ما این است که مردم در چنین مواردی به افراد حرفه ای رجوع کنند، اما در عمل این اتفاق نمی افتد. به این دلیل که اقتصاد خرافات یک تجارت سودآور است. وقتی مثلا این همه گرایش به فالگیری وجود دارد، نشان می دهد که هنوز در ذهنیت فرهنگی جامعه بدنه جان سختی هست که در برابر این توصیه ها مقاومت می کند. بنابراین توصیه اصلی ما این است که مردم آگاه شوند. اگر درباره این امور غیرمنطقی آگاهی رسانی لازم از طریق رسانه ها و همچنین از جانب متخصصان صورت نگیرد، وضعیت از اینی که هست بدتر خواهد شد. بنابراین در این زمینه همه مقصر هستیم. باید دراین زمینه آموزش های ضروری داده شود. .