موسیقی


موسیقی (تکنوازی پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی):

 

 

اصفهان
بیات ترک
دشتی
همایون
دشتی قطعه ضربی
افشاری
شور
دشتی ضربی
ابو عطا