همایون

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
همایون


برای شنیدن موسیقی می بایست نرم افزار windows media player یر روی سیستم شما ذخیره شده باشد.
در صورتیکه با وجود ذخیره کردن این نرم افزار،اجرای موسیقی فعال نشد،
ابتدا موسیقی دیگری را از روی هارد سیستم خود انتخاب و به وسیله این نرم افزار اجرا نمایید سپس این صفحه را refresh کنید.
پس از کلیک کردن بر روی علامت play می توانید به موسیقی گوش بدهید.
همایون