آواز امشب

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
آواز امشب

این کتاب مجموعه ی شعری شامل 66 شعر در 8 بخش است که توسط نشر مرکز در سال 1388 منتشر شد. بیشتر این اشعار در سال 1374 در کتابی تحت عنوان " فصل اوّل " به طبع رسید ولی امکان توزیع نیافت. برخی از شعرها قبلاً در نشریات ادبی آدینه و دنیای سخن در سال های 60 منتشر شده بودند.
در این جا شعری از این کتاب به نظر خوانندگان می رسد:


در جستجوی انسان

ضیافت ناتمام گورستان را
نام جهانست و
در آن
ستیز مرگامرگی خاموش
بر دستان زمین
فروخفته ست.

انسان
ویرانه ایست
در افق های فراموش شده ی آن سوی تنهایی
که به هر سوی
زهرخندِ دامی
و به هر دام
دشنام صد خنجر
مهّیای قامت اوست
و یگانگی
آن گوهر دیریابی
که به افسون هزاران طلسم
نهانش داشته اند
و شکیبایی
دشنامی ست دهان گشاده
بر قامتِ نجابت انسان.
 


آی،انسان!
بر زورق آواره ی سرزمینی
که در آن سکوت طلایی رنگ ماه
که بازگوی ترانه ی غمگین کهکشان هاست
در همهمه ی سیاه ابرها
پنهان می شود
با کدامین ستاره
در کدام شامگاه
پیمان بسته ای
تا تو را از دریای تیره ی شب
به ساحل سیمگون سپیده دمان
هدایت کند
و سودای کرانه های گمشده را
چگونه با دقیقه های وحشت طوفان
پیمانه می کنی؟


و من به جستجوی تو
در سرزمین سرد جدایی
از ماه آواره ترم
زاده ی دردی نجومی
که به سرانجامی آشفته می پیوندد
بی آنکه خاموشی خواب آلود جهان
به رویایی دیگرگونه دعوتم کند
بی آنکه فرجام نفرینی سترگ
به هم آغوشی مرگم باز خواند.

برای مطالعه گزارش1 کتاب، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه مصاحبه کتاب، لطفا اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه گزارش2 کتاب، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه گزارش3 کتاب، لطفاً اینجا را کلیک کنید.