تو خوابی نبودی که من دیده بودم

سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳
تو خوابی نبودی که من دیده بودم

تو خوابی نبودی که من دیده بودم...

این کتاب دومّین دفتر شعر غلامحسین معتمدی است که در دی ماه سال 1391 توسط نشر مرکز چاپ شده است.
این دفتر شامل 55 شعر است که بیشتر آن ها در سال 1390 سروده شده است. اکثر شعرهای این دفتر به جز چند
شعر متعلق به سال های گذشته ، دارای زبانی متفاوت از دفتر اوّل شاعر است.
شعرهای "پنجره" و "جستجو"پیشتر در سال های دور و زمان سرایش آن ها
در مجله ی " آدینه " به چاپ رسیده است.
در این جا شعر "هزار و یک شب " از این کتاب به نظر خوانندگان می رسد:
 
 
 
هزار و یک شب
 
 
 
گاه یک شب
با هزار شب
برابر می شود
بدون آن که قصّه ای در کار باشد
و شهرزادی
که با کلمات
مرگ را
به تعویق اندازد.
 
در نبود قصّه ها
چه می گذرد
سکوت
با کدام افسانه
پهلو می زند
و تو زاده ی کدام شهری
که بوی عشق می دهی؟
و هزار و یک شب را
تکرار می کنی
و آن قدر می مانی
تا مرگ برود.
 
 
4/11/1390

برای خواندن مصاحبه، لطفاً اینجارا کلیک کنید.