موسیقی و ذهن

سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳
موسیقی و ذهن

موسیقی و ذهن

 
نوشته دکتر آنتونی استور روانپزشک انگلیسی است . چاپ اول ترجمه این کتاب توسط نشر مرکز در سال 1383، چاپ دوم در سال 1387و چاپ سوم در سال 1388عرضه شده است. نویسنده علاوه بر تخصص روانپزشکی و روان درمانی از سویی آشنایی کامل با موسیقی و مبانی نظری آن دارد و از سوی دیگر با مباحث فلسفی نیز ماٌنوس است. اهلیت نویسنده با حوزه های معرفتی فوق او را قادر ساخته تا به نگاهی تلفیقی از این دیدگاه دست یابد و در چرایی و چگونگی تاثیر موسیقی سخن راند.

در حقیقت نویسنده بر سر آن است که دریابد موسیقی در زندگی بشر چه معنایی دارد؟ لذا به سرچشمه های موسیقی می پردازد و سپس نقش ها و وظایف آن را در تاریخ و در میان جوامع گوناگون بررسی می کند. در این کاوش است که پیوند موسیقی با جهان طبیعت را رد و احتمال تولید موسیقی از تبادلات عروضی مادر و نوزاد را مطرح می کند و بر ماهیت جمعی و گروهی آن تاکید می ورزد.

آنگاه به رابطه موسیقی و بدن و ذهن انسان می پردازد و به مکانیسم های فیزیولوژیک تاثیر موسیقی بر ادراک و احساس اشاره می کند و نقش ریتم را در سازمان دهی حرکات و زندگی انسان توضیح می دهد.

نویسنده در فصلی دیگر تکاپو برای یافتن الگوهای اصلی یا مبانی واحد و جهانشمول در موسیقی را بیهوده می داند و تعبیر کسانی را رد می کند که موسیقی را زبانی جهانی می خوانند. او موسیقی را پدیده ای فرهنگی قلمداد می کند که تنوع و دگرگونی فرهنگ های انسانی را انعکاس می دهد. او می گوید موسیقی جهانشمول وجود ندارد و ادامه می دهد که موسیقی بیشتر از مغز بشر منشاء گرفته است تا جهان طبیعی.

در فصلی دیگر به موسیقی و کلام، پیوندها و تفاوت های آن دو می پردازد. در فصل بعدی ضمن رد این فرض روانکاوانه که موسیقی گریزی از واقعیت و بازگشت به حالتی نوزادانه است، تاثیر عمیق موسیقی را ناشی از نیروی سازمان دهی آن به تجربه شنیداری ما و معنا بخشیدن به این تجربه می داند. او معتقد است موسیقی نه تنها حرکات بدنی انسان را نظم می بخشد بلکه در درون ذهن نیز نظم ایجاد می کند و به این همانی ساختارهای موسیقی با ساختار و عملکرد ذهن می پردازد.

در فصل بعدی از شخصیت آهنگساز و بازتاب آنها در اثر هنری سخن می راند و بالاخره در فصول نهایی کتاب بار فلسفی متن سنگین تر می شود و نویسنده تاملات فلسفی خود در رابطه آنها با موسیقی را با خواننده در میان می گذارد.

در این جا فهرست مندرجات کتاب ارائه می شود:

فهرست

درباره نویسنده

مقدمه

فصل اول- سرچشمه ها و نقش های جمعی

فصل دوم- موسیقی، ذهن و بدن

فصل سوم- الگوهای اصلی

فصل چهارم- ترانه ای بدون کلمات

فصل پنجم- گریز از واقعیت؟

فصل ششم- شنونده نتها

فصل هفتم- درونی ترین جوهر جهان

فصل هشتم- توجیهی برای هستی

فصل نهم- معنای موسیقی

اصطلاحات موسیقی

واژه نامه

 


 

برای خواندن گزارش1، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

برای خواندن گزارش2، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

برای خواندن خلاصه ای از کتاب، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
برای خواندن مصاحبه ملودی نیچه و شوپنهاور ، لطفاًاینجا را کلیک کنید.

برای خواندن گزارش3، لطفاً اینجا را کلیک کنید.