کتاب | سرنوشت بهانه نرسیدن است

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
کتاب | سرنوشت بهانه نرسیدن است
کتاب | سرنوشت بهانه نرسیدن است
فرهنگ > ادبیات - همشهری‌‌آنلاین:
چهارمین دفتر شعر غلامحسین معتمدی با عنوان «سرنوشت بهانه نرسیدن است» از سوی نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شد.
به گزارش همشهری‌آنلاین در این مجموعه نزدیک به ۵۰ شعر از سروده‌های چهار سال اخیر دکتر غلامحسین معتمدی، روانپزشک، شاعر و موزیسین آمده است.
مضامینی چون مرگ، عشق، شب و روز و تنهایی و بی‌وفایی در این شعر به کار گرفته شده است.
شاعر در این دفتر نشان داده است که تا حدودی از زبان شعری دفاتر گذشته خود فاصله گرفته است. زبانی که حداقل در دو دفتر اول و دوم از فضای فکری شاملو متاًثر بوده است اما در دفتر سوم و به خصوص در این دفتر شعر، تاًثیر شاملو بسیار کمرنگ شده است. از این منظر این تحوّل به خصوص در وجه زبانی آن در دو کتاب اخیرش به وضوح دیده می‌شود که نشان می‌دهد او به دنبال نحو و زبانی تازه و جدای از زبان شعری شاملوست.
معتمدی این دفتر شعر را به مهدی سحابی، مترجم و روزنامه‌نگار با سابقه تقدیم کرده و در ابتدای کتاب نوشته‌ است:« به خاطره مهدی سحابی، نازنین کیمیاکاری که یک شب رفت و روزی نیست که با یاد نیاید»
قطعه شعری از دکتر معتمدی در رثای مهدی سحابی
از جمله اشعاری که در این دفتر آمده است شعر« فیلم»‌ است که از دغدغه‌های موسیقایی و هنری شاعر خبر می‌دهد.
کاش به جای این همه سرو صدا
زندگی هم مانند فیلم‌ها
موسیقی متنی داشت
که اشک‌هایش را پنهان می کرد
وقتی که درد می کشید
صدای تبسّم می داد
رؤیاهایش را
سوت زنان
با سرنوشت در میان می‌نهاد
تنهایی‌اش را
به دست سازهای جهان می‌سپرد
و هنگامی که خداحافظی می‌کرد
در سکوت به پایان نمی‌رسید.
پیش از این سه دفتر شعر از غلامحسین معتمدی با عنوان‌های «آواز امشب » ،«تو خوابی نبودی که من دیده بودم» و «دنیا از جنس خاطره هاست» از سوی نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده و به کتاب سرنوشت بهانه نرسیدن است، چهارمین دفتر شعر اوست که از سوی نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده است.
سرنوشت بهانه نرسیدن است (دفتر شعر) /غلامحسین معتمدی/ ناشر: نشر مرکز،چاپ اول / ۹۶ صفحه / قیمت: ۹۸۰۰ تومان