گزارش ها

جلسه معرفی و بررسی کتاب هستی
جلسه معرفی و بررسی کتاب هستی
دیدار و گفتگو با دکتر غلامحسین معتمدی در پنجشنبه صبح های بخارا
دیدار و گفتگو با دکتر غلامحسین معتمدی در پنجشنبه صبح های بخارا
نشاط عزیزم نشاط
زمانی برای فاصله‌گیری
چند شعر تازه از دفتر در دست انتشار غلامحسین معتمدی
وقت شعر
پیشنهاد فردا
مجموعه شعر بر روی پیشخوان
زنجیره در هم تنیده عوامل خشونت
زنجیره در هم تنیده عوامل خشونت
جنایت و مکافات در ویژه
جنایت و مکافات در ویژه
هراس از خیال خطر
چرا نوجوان 17 ساله قاتل شد؟
تلنگر
جای خالی فرهنگ نقد و نقدپذیری در فضای مجازی
نگاهی به اشارات فلسفی گونه در موسیقی(میثم میریان)
کابوس افت تحصیلی در خانواده‌های ایرانی
ترجیح طلاق موفق به زندگی نابسامان
ترجیح طلاق موفق به زندگی نابسامان
شب زنده داری برای یک باک بنزین
شب زنده داری برای یک باک بنزین
نشست تخصصی سوگ و سرود
رنج مرگ نابهنجار
دوستی
اگه بشه ، چی می شه !
دموکراسی ، شادی می آورد
لحظاتی از یک شب ، با آواز امشب