«منگولیسم» طنز تلویزیون شخصیت اجتماعی بیماران روانی را جریحه دار می کند.

سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
گروه حقوقی- دکتر «غلامحسین معتمدی» روانپزشک و کارشناس اجتماعی با ارزیابی برنامه های تلویزیونی و سینمایی در قشری کردن برخی آسیب های روانی و بزهکاری ها عنوان کرد: برچسب زدن های رسانه ای مددجویان و آسیب دیدگان جامعه را دچار اختلال شخصیت و انزواطلبی می کند.
دکترغلامحسین معتمدی در ارزیابی تاثیر فیلم های تلویزیونی و سینمایی بر گسترش بزهکاری های جامعه و قشری شدن برخی جرایم به کار گیری بعضی الفاظ و صفات ویژه در رسانه را مورد اشاره قرار داد و به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس گفت: وقتی در برنامه های تصویری از عناوین یک بیماری یا معضل و آسیب اجتماعی قشری برای مقاصد تلویزیونی بهره برداری می شود به نوعی رفتار و شخصیت آن عده از مددجویان یا آسیب دیدگان مورد تعدی قرار می گیرد.
مثلا در فیلم هایی از واژه «منگول» برای تمسخر شخصیت استفاده می شود که این کار خود نوعی توهین و تعرض به شخصیت اجتماعی، روانی و حقوقی بیماران مذکور (معلولان ذهنی) است و موجب تحقیر آنها می شود. این نوع برچسب زدن باعث می شود افرادی که در دنیای واقعی دچار اختلال ذهنی منگولیسم هستند، بیش از پیش دچار اختلال شخصیت، انزواطلبی و نفرت شوند.
وی تصریح کرد: برچسب زدن یک مسئله عمده است که نه تنها امروزی نیست بلکه ریشه در سنت جوامع دارد و این به خاطر شناخت کمی است که جوامع حتی کشورهای غربی نسبت به تبعات این موضوع دارند.
در حالی که انگ زدن یا برچسب زدن در برنامه های تلویزیون یا رادیو نه تنها برای خود افراد سالم بلکه برای افرادی که دچار آن مشکل خاص نیز هستند تاثیرگذار است. چرا که باعث می شود این دسته از افراد به خاطر وجود چنین برچسب هایی حتی از مراجعه به پزشک برای درمان نیز خودداری کنند.
دکتر معتمدی افزود: مسئله مهم در باب برچسب زنی انعکاس آن از طریق رسانه هاست. چرا که رسانه ها آن چیزی را مطرح می کنند که در جامعه وجود دارد. چنین برچسب های روانی- جسمی زمانی در رسانه های جامعه انعکاس پیدا می کنند که همراه با حمایت های روانی باشند. چنان که شاهدیم یک بیمار دیابتی را چنین تحقیرآمیز مطرح نمی کنند چون در نظر عمومی و افکار جمعی مسئله دیابت و دیابتی بودن به عنوان یک بیماری جسمی حل و پذیرفته شده است.
این نویسنده و مترجم اجتماعی با اشاره به این که ناآگاهی نسبت به یک پدیده باعث می شود که برخورد نامناسب با آن موضوع یا مسئله تشدید شده و موضع گیری های بی موردی در برابر آن صورت بگیرد تاکید کرد: متاسفانه صدا و سیما با توجه به وجود روانپزشکان و متخصصان مجرب نتوانسته در این خصوص فرهنگ سازی درستی بنماید.