اعتماد قلب جامعه

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
اعتماد : روز گذشته گزارش هایی در باره ی کارشکنی شرکت های بیمه منتشر شد. این شرکت ها برای بیمه ی شخص ثالث زیر بار افزایش قیمت ها نمی روند. آن ها می گویند به مشتریان خود اطلاع رسانی کرده اند ، مشتریان می گویند روح شان از الحاقیه ها خبر ندارد. بی توجهی نهادهای بزرگ به این سرمایه اجتماعی چه تاًثیری بر روابط و مناسبات مردم و نهادها می گذارد.

اعتماد قلب جامعه
غلامحسین معتمدی روانپزشک

در قلمرو روانشناسی ، زندگی با اعتماد نوزاد به مادر شکل می گیرد و در محیط خانواده رشد می کند. این خود یکی از عوامل اصلی انطباق ، سازگاری و ایجاد شخصیت سالم به شمار می رود. اعتماد از ارکان ضروری شکل گیری هر رابطه ایست که بشر درگیر آن می شود، خواه رابطه ی خویشاوندی وخانوادگی باشد ، خواه رایطه ی دوستی دو فرد یا مجموعه ای از روابط اجتماعی، همگی بر پایه ی اعتماد شکل می گیرند. بنابراین اعتماد پیش شرط کارآیی ، انسجام و ثبات اجتماعی است و برعکس "ضد اعتماد" باعث بروز ترس ، ناامیدی و التهاب است. در یک جمله می توان گفت ، اعتماد نقش قلب یک نظام اجتماعی را بازی می کند و زمانی که این نبض کند شود علاوه بر تظاهرات بارز مستقیم به شکل ریاکاری ودروغ گویی نمود پیدا می کند. متاًسفانه قدرت ضداجتماعی بی اعتمادی زیاد است و در اپیدمی بی اعتمادی نهادهای سنتی هم کارآیی خود را از دست می دهند. هولناک این جاست که وقتی اعتماد از دست می رود دیگر بازگشتی وجود ندارد. تقض اعتماد ، نقض قراردادهای اجتماعی را همراه خود دارد و نقض این قراردادها نتیجه ای ندارد جز شکل گیری جامعه ای بدوی که به هیچ ساختار و قانونی تن نمی دهد.