تلنگر

جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

نقش مخدرهای صنعتی در قتل های خانوادگی موضوع دیگرکشی که با زیربنای خشونت صورت می گیرد، همیشه پدیده ای چندعاملی است و در سبب شناسی با عوامل مختلف و گاه تداخل چندعامل رخ می دهد. بعضی از این عوامل در فرهنگ ها و کشورهای مختلف شناخته شده است، ولی آنچه که افزایش دیگرکشی مخصوصا دیگرکشی خانواده را موجب شده، پدیده مصرف مواد مخدر صنعتی و متنوع است. مصرف شیشه طی سال های اخیر باعث افزایش دگرکشی خانوادگی و غیرخانوادگی شده است؛ هرچند که مصرف مواد مخدر هم در دسته بندی اختلالات روانی گنجانده می شود، اما باید آن را از جنایت های خانوادگی ناشی از بیماری های شناخته شده مثل اسکیزوفرنی یا اختلالات خلقی جدا کرد. به زبان ساده تر می توان گفت ممکن است فرد جنایتکار یا همان پدر قاتل مبتلابه اختلالات روانی عمده ای نبوده و تحت تاثیر مواد روانگردان و مخدر صنعتی قرار گرفته و دست به جنایت زده باشد. از سوی دیگر صرف نظر از افزایش جنایت خانوادگی بر اثر مواد مخدر، باید به بیماری های روانی، اجتماعی و فرهنگی و تداخل میان این عوامل اشاره کرد. به طور مثال درست است که محرومیت اقتصادی در جنایت های گوناگون موثر است، اما به تنهایی توجیه کننده این اقدام نیست. همان طور که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شد، زیربنای دگرکشی و خودکشی را پرخاشگری تشکیل می دهد که منجر به خشونت می شود. هنگامی که پرخاشگری معطوف به درون شود، با افسردگی و رفتارهای خودآزارانه و خودکشی به پایان می رسد، به همین دلیل است که در موارد کشتار خانواده در پایان فرد قاتل دست به خودکشی می زند. در کنار جنایت ها باید خشونت های خانگی را هم در نظر گرفت. در این پدیده ما با اشکال مختلفی مواجه هستیم و به نظر می رسد که نوع پنهان خشونت های خانگی از جمله خشونت کلامی و سوءاستفاده های عاطفی خیلی بیشتر از نوع آشکار آن مانند خشونت فیزیکی و قتل است.