داروهای روانگردان رنگ عوض می‌کنند!

یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴
دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در ادبیات روانپزشکی از داروهای روانگردان باعنوان داروهای توهم زا نام می‌برند. وی با بیان این که خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و مصرف این داروها جرم محسوب می‌شود، گفت: مصرف داروهای روانگردان در تفکر، فرایند تصمیم گیری و از همه مهمتر بر ادراک فرد تاثیر نامطلوبی می‌گذارد؛ به گونه‌ای که باعث مختل شدن حس زمان، تشدید سوء ظن، ایجاد توهم در شخص مصرف کننده و قطع شدن ارتباط او با دنیای واقعیت می‌شود.

داروهای روانگردان رنگ عوض می‌کنند!

مصرف درازمدت داروهای روانگردان تاثیرات برگشت ناپذیری بر ساختار مغزی فرد می‌گذارد!
یک روانپزشک با بیان این که مراکز تخصصی بازپروری در خصوص داروهای روانگردان در کشور وجود ندارد اعلام کرد:
مصرف درازمدت داروهای روانگردان تاثیرات برگشت ناپذیری بر ساختار مغزی فرد می‌گذارد. دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در ادبیات روانپزشکی از داروهای روانگردان باعنوان داروهای توهم زا نام می‌برند. وی با بیان این که خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و مصرف این داروها جرم محسوب می‌شود، گفت: مصرف داروهای روانگردان در تفکر، فرایند تصمیم گیری و از همه مهمتر بر ادراک فرد تاثیر نامطلوبی می‌گذارد؛ به گونه‌ای که باعث مختل شدن حس زمان، تشدید سوء ظن، ایجاد توهم در شخص مصرف کننده و قطع شدن ارتباط او با دنیای واقعیت می‌شود.عوامل فوق الذکر موجب می‌شود تا تمام انگیزه‌های پرخاشگرانه در فرد مصرف کننده بیشتر آشکار شود به گونه‌ای که فرد را به ارتکاب اعمال مجرمانه ترغیب می‌کند. معتمدی یادآور شد: در قوانین اکثر کشورها مصرف، حمل و توزیع داروهای روانگردان جرم محسوب شده و اعمالی که فرد
تحت تاثیر این داروها مرتکب می‌شود جرم به حساب می‌آید. وی با اعلام این که الگوی مصرف این داروها در تمام افراد یکسان نیست و برخی از افراد به صورت مقطعی ازاین داروها استفاده می‌کنند، اظهار داشت: قدرت اعتیاد بخشی داروهای روانگردان در افراد متفاوت می‌باشد. به گفته این روانپزشک از منظر پزشکی و درمانی و اجتماعی مصرف داروهای روانگردان سوءمصرف مواد محسوب شده به گونه‌ای که با قطع داروها، اعتیاد فرد به داروها نمایان گر می‌شود. دکتر معتمدی به درمان مصرف کنندگان داروهای روانگردان از طریق سم زدایی و بازپروری اشاره کرد و گفت: سم زدایی حاد توسط دارو انجام می‌شود اما در سم زدایی مزمن که از طریق مراکز بازپروری صورت می‌گیرد اعمال روان درمانی نظیر مشاوره خانواده و کار درمانی بر روی فرد انجام می‌شود. البته تاثیر هر نوع درمان به عواملی چون زمان، نوع داروی مصرفی، شخصیت فرد، تنوع مصرف مواد در فرد و به گذشته او بستگی دارد.
این مواد در تمام حالت‌های مصرفی، خود را با یکسری از پیامدها مواجه می‌کنند که بازگشت از آن به آسانی میسر نمی‌باشد. دکتر معتمدی اعلام کرد: مراکز تخصصی بازپروری در خصوص داروهای روانگردان در کشور وجود ندارد و همچنین هیچ گونه دسته بندی آماری در خصوص مصرف کنندگان این مواد از سوی ارگان‌های مسئول صورت نگرفته است. این مواد هر دو - سه سال یک بار رنگ عوض کرده به گونه‌ای که داروهای جدید وارد بازار می‌شود که باید مسئولان امر با هر یک از انواع این داروها به صورت جداگانه برخورد کنند. دکتر معتمدی به سودآور بودن فروش داروهای روانگردان اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مواد به صورت ترانزیت وارد کشور می‌شوند که این علاوه بر سودآور بودن آن، به آسانی در دسترس مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. وی فقر، نابسامانی‌های اجتماعی، بیکاری و... را در گرایش افراد به سمت مصرف این نوع موثر دانست و تاکید کرد:ریشه کردن این مواد در سطح کشور همکاری و تعامل تمام دستگاه‌های دولتی را می‌طلبد به گونه‌ای که باید یک برنامه همه جانبه و منسجمی اعم از برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و ریشه کردن آسیب‌ها و مسایل اجتماعی صورت بگیرد.