داشجو با ید در محیطی امن خواسته های خود را بگوید.

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۷۹

همزمان با بازگشایی دانشگاه ها در گفت و گو با آفتاب یزد عنوان شد.

مدیرمسئول و صاحب امتیاز ماهنامه زمان توسل به خشونت را در حیات فردی و اجتماعی افراد منفی دانست و گفت: واقعیت این است که گاهی پرخاشگری اجتناب ناپذیر است اما به این معنا نیست که نباید از آن جلوگیری کرد. در حیات اجتماعی و واکنش های اجتماعی اگر جلوی پرخاشگری از پیش گرفته نشود نمی توان از بروز آن جلوگیری کرد.
دکتر معتمدی ادامه داد: وجود آرامش در جامعه بیانگر برخورد صحیح و اصولی مسئولان با مسایل مبتلا به جامعه است، فکر می کنم در دانشگاه نیز تمامی این عوامل وجود دارد اما به دلیل جوان بودن دانشگاه و دانشجو باید به آن بیشتر توجه شود.
وی با اشاره به این که جنبه عاطفی و احساس شخصیت جوان پررنگ تر از سایر جنبه هاست، گفت: به دلیل احساسی بودن جو دانشگاه این محیط بیشتر آلوده خشونت می شود و خشونت در دانشگاه اثرات بسیار مخربی دارد.
وی افزود: برخورد با دانشجویان جوان باید مناسب و با احتیاط صورت گیرد و دانشجو باید بتواند در محیطی امن و توام با آرامش حرفها و خواسته های خود را بگوید.