در نبرد با استرس

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

 
16 آوریل ،در تقویم میلادی به نام خنده و جنگ با استرس نامگذاری شده است. اضطراب را بیماری قرن نامیده اند تا درد مشترکی برای مردمان جهان ترسیم کنند. این بی قراری جهانی حاصل چیست؟ راه گریز ما کجاست، وقتی در همین روز بزرگ ترین زمین لرزه 40 سال گذشته سیستان و بلوچستان را می تکاند؟ 

 

روانپزشک جهان زاده استرس است. زندگی از همان نخستین لحظه با استرسی آغاز می شود که آن را ضربه زایمانی نامیده اند و با استرس مرگ پایان می یابد که منبع و منشا بیشتر ترس ها و نگرانی های بشر است. بعضی جوهر زندگی را حرکت و تغییر می دانند که به اعتبار آن استرس هر نوع تغییری است که
باید با آن انطباق یافت. برخی زندگی را روند رویارویی با مشکلات تعریف کرده اند و این راهی است برای مقابله با استرس. بشر پیوسته در مبارزه با استرس بوده است. اصلاتاریخ چیزی جز شرح تداوم چالش انسان با استرس نیست. درد، بلایای طبیعی، آلودگی هوا، بیماری، طلاق، فشار کاری، سوانح، فقر، آسیب های اجتماعی و به طور کلی مجموعه آنچه ناملایمات زندگی خوانده می شود در کلیدواژه استرس خلاصه می شود که دو نوع فیزیکی و هیجانی دارد که هر یک قابل تبدیل به دیگری نیز هستند. استرس هیجانی در مقابله با موقعیت های دشوار رخ می نماید و استرس فیزیکی واکنش بدن نسبت به عوامل تحریک کننده گوناگون است. استرس تعادل زندگی را به هم می زند و بهترین راه مقابله با آن مدیریت استرس است که هدف آن بازگرداندن ذهن و جسم به حالت تعادل است. به عبارت دیگر مدیریت استرس را می توان کنترل و تقلیل تنش های ناشی از موقعیت های استرس آفرین دانست. تغییراتی که باید ایجاد شوند تا تغییرات فیزیکی و هیجانی ناشی از استرس کاهش یابند. راهبردهای اصلی مدیریت استرس در چهار گروه طبقه بندی می شود: اجتناب از استرس های غیرضروری، تغییر موقعیت های استرس آفرین، پذیرش موقعیت های تغییرناپذیر و در آخر سازگاری و انطباق با عوامل استرس زا. با اتخاذ نگرش مثبت و یادگیری شیوه های مقابله یی کارآمد و تغییر شیوه های ناکارآمد می توان استرس را کاهش داد و آن را مدیریت کرد.