ناآگاهی از نحوه روابط زناشویی،علت عمده طلاق

یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۸۴
- یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این که امنیت روانی همسران نتیجه احترام آنها به حقوق یکدیگر است اظهار داشت:طبق یکی از تحقیقات صورت گرفته 70 درصد طلاق‌ها ناشی از عدم تفاهم در مسائل جنسی است.
شیرزاد حیدری شهباز حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص امنیت روانی همسران در زندگی مشترک اظهارداشت : تا زمانی که زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردار نباشند، قطعا ترویج حقوق مساوی بین آنها به وجود نمی آید.
امنیت روانی نتیجه احترام به حقوق فرد است و زمانی ایجاد می شود که شخص احساس آرامش کرده و به حقوقش احترام گذاشته شود.قطعا جایی که حقوق یک فرد رعایت نشود، امنیت روانی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر زوجین به حقوق یکدیگر در زندگی زناشویی احترام بگذارند، امنیت روانی بیشتری بین آنها بوجود خواهد آمد. در غیر این صورت شاهد مختل شدن این امنیت روانی بین زن و مرد خواهیم بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تفاوت‌ها و تشابه‌های زنان عنوان کرد: مردان باید با توجه به ظریف بودن جنس زنان، بیشتر به آنها توجه کنند تا از این طریق بتوانند احساس امنیت را در همسران خود بیشتر کنند.البته بی توجهی جامعه به عوامل فردی و اجتماعی از عوامل موثر مختل شدن امنیت روانی افراد هستند.
حیدری شهباز همچنین عدم آشنایی زن و مرد به روابط زناشویی و جنسی را یکی دیگر از عوامل موثر در طلاق اشاره کرد و گفت: به خاطر بعضی محدودیت‌ها و تعارفات عرفی و اخلاقی هیچ گونه آموزشی برای زن و مرد در خصوص مسائل جنسی در جامعه وجود نداشته و کسی نیز به این امر مهم توجهی نمی کند. در حالی که اگر زوجین از اصول اولیه روابط جنسی اطلاعی نداشته باشند نمی توانند تفاهم جنسی ایجاد کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این که طبق یکی از تحقیقات صورت گرفته 70 درصد طلاق‌ها ناشی از عدم تفاهم در مسائل جنسی است، اظهارداشت : با موشکافی دعواهای زوجین مشاهده شده است که اکثر اختلافات زوجین با یکدیگر به علت عدم تفاهم آنها نسبت به مسائل جنسی است که این امر زمینه مناسبی برای طلاق زوجین به شمار می آید.
یک روانپزشک نیز گفت: اگر یکی از طرفین ازدواج احساس کند که حقش مدام تضییع شده است این عمل باعث ازهم پاشیدگی خانواده می شود. دکتر غلامحسین معتمدی، روانپزشک، با اشاره به مطالعه علم روانپزشکی در زمینه ارتباطات خانوادگی و نقش آن در شکل گیری اختلافات و مشاجرات گفت: حدود 2 دهه است که در علم روانپزشکی و روانشناسی شاخه‌ای جدید گشوده شده که به ارتباط میان زوجین و زن و شوهر می‌پردازد.
این علم که شاخه‌ای از خانواده درمانی است به ارتباط نزدیک میان همسران می پردازد و با مطالعه در مبنای ارتباط‌های میان همسران مشخص می کند که چه آینده‌ای در انتظار این ازدواج است.
معتمدی ادامه داد: یکی از مبانی موجود که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد و مبنای "برابری" است این که یکی از طرفین ازدواج فکر کند که حقش ضایع شده است یا دیگری، یک طرفه لذت این نابرابری را ببرد و این مسئله به استحکام و تقابل این مبنا و مبنای دیگر که حس اعتماد است لطمه وارد می کند. در نتیجه امنیت روانی میان زن و شوهر از میان می رود.
این روانپزشک افزود: حس برابری در حوزه‌های گوناگون تبلور پیدا می کند. این حوزه‌ها شامل حقوق اجتماعی و روانی می شود که متاسفانه در بدترین شکل آن می شود به سوء استفاده فیزیکی و جنسی اشاره کرد. یکی از بحث انگیزترین شکل‌های عدم برابری که بسیار مخرب بوده و ارکان خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد همین مسئله می‌باشد.
او حس اعتماد را دیگر مبنای این ارتباط و امنیت روانی خواند و گفت: حس اعتماد باید دو طرفه باشد تا روابط میان همسران مستحکم شود.
دکتر غلامحسین معتمدی در پایان گفت: اگر این مبانی اولیه مستحکم باشد، درگیری، بدگمانی و خیلی مسائل دیگر هم نمی تواند باعث از بین رفتن رابطه میان همسران شود.
او با اشاره به تاثیر تزلزل مبانی اولیه در افزایش طلاق گفت: به جای راه حل‌های موردی مبانی را آموزش داد.