همکاری دولت از هولناکی کنکور می‌کاهد.

شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

جامعه > آموزش  - اگر متولیان کشور بتوانند با برنامه ریزی مبتنی بر اصول تعلیم و تربیت از هولناکی کنکور بکاهند، مطمئنا تاثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت و کنکور را از شکل و شمایل فعلی خارج خواهد کرد.


اصولا کنکور مانند هر آزمون دیگری موجب اضطراب خواهد شد. اما نوع برخورد و آموزش ها و آمادگی های فرد است که تعیین می کند میزان استرس از حد طبیعی بالا رفته و بیمار گونه شده است.

دکتر غلامحسین معتمدی، روانپزشک و نویسنده، در یادداشت خود برای خبرآنلاین می نویسد:" کنکور در طی بیش از 4 دهه گذشته در کشور ما تبدیل به غولی غیر قابل کنترل شده که عوارض منفی رویارویی با آن به صورت های مختلف از جمله ایجاد آسیب های شناختی در جامعه قابل مشاهده است. آن چیزی که در تحلیل علی این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد، چهار عامل موثر در این آزمون هستند:1- شرکت کننده، 2- خانواده، 3- جامعه، 4- سازمان های متولی امر."

این روانپزشک در ادامه می افزاید:" چهار عامل گفته شده، به خصوص سه عامل اولیه، همواره در تشدید هولناکی کنکور نقش داشته و آن را تقویت کرده اند. از لحاظ فردی، صرف نظر از دشواری کنکور، شخص در این مرحله از لحاظ رشدی از یک مرحله به مرحله دیگر گذر می کند که به خودی خود همراه با شکل گیری هویت جدید خواهد بود که بحران هویت را به همراه دارد."

معتمدی در پایان معتقد است:" با عنایت به چهار عامل ذکر شده، اگر متولیان کشور بتوانند با برنامه ریزی مبتنی بر اصول تعلیم و تربیت از هولناکی کنکور بکاهند و در عین حال علاوه بر آموزش های درسی، آموزش روش های مقابله ای را پیش ببرند، مطمئنا تاثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت و کنکور را از شکل و شمایل فعلی خارج خواهد کرد."

متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.