چرا نوجوان 17 ساله قاتل شد؟

جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

اصولادر بروز آسیب های اجتماعی باید هم به نقش عوامل اجتماعی و هم فردی و میان فردی توجه کرد؛ بنابر این بروز واقعه ای مانند قتل دختر شش ساله در سبزوار به یک جامعه و فرد خاص تعلق ندارد و از جامعه ای به جامعه و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برای پی بردن به دلایل دقیق این اتفاق باید به مشکلات روحی و روانی قاتل توجه کرد. در شکل گیری قتلی که در آن مقتول یک کودک خردسال و قاتل یک نوجوان کم سن است، بروز اختلالات روحی و شخصیتی در قاتل یک احتمال قوی است و این جنایت با قتل های رخ داده توسط افراد بزرگسال فرق دارد. بدون تردید زیربنای تمام رفتارهای خشن و ویرانگر و حتی تجاوز می تواند عوامل روانی در یک فرد باشد. افزایش میزان خشونت پنهان و آشکار در جامعه ما نیز واقعیت انکارنشدنی است؛ در صورتی که مدیریت جامعه بتواند انسجام اجتماعی را فراهم کند و احساس ایمنی اجتماعی در جامعه حاکم باشد دیگر شاهد بروز خشونت و افزایش آن نخواهیم بود. البته باید توجه داشت که در مطلوب ترین شرایط اجتماعی نیز گروهی از افراد دست به خشونت، قتل یا تجاوز می زنند که در آنجا عوامل روانی فرد نسبت به عوامل دیگر (اقتصادی، اجتماعی، گروه دوستان و...) برتری دارد. در مورد وضعیت خانوادگی و طلاق پدر و مادر این قاتل نیز باید گفت بدون تردید طلاق پدر و مادر، بخصوص در سنین پایین موجب بروز آسیب های روحی و اختلالات رفتاری و کشمکش های روحی در کودک می شود که همیشه اثر خود را در ذهن او می گذارد و موجب بروز رفتارهای ناهنجار در فرد می شود. ولی با وجود همه این موارد، طلاق پدر و مادر نمی تواند عامل توجیه کننده ای برای قتل باشد و باید در جستجوی عوامل دیگر بود که به نظر من بزرگ ترین عامل را می توان در افکار و روان قاتل یافت. سن پایین این نوجوان نیز می تواند یکی از عوامل ارتکاب جرم تجاوز و قتل باشد. نوجوانی اغلب همزمان با بیداری جنسی فرد است. یعنی فرد وارد دنیایی می شود که برای او تازگی دارد و با قوانین و قواعد آن آشنا نیست. گذر نوجوان از این دوران، نیاز به آموزش، گفت وگو و شناسایی باز و آگاهانه عوامل دخیل در بلوغ جنسی دارد. متاسفانه ارتباط متقابل در این زمینه به دلیل تابو بودن مسائل جنسی در جامعه در حداقل خود قرار گرفته است. در بهترین شرایط گذار، نوجوان از این دوران سنی سخت می تواند با موفقیت عبور کند و در غیر این صورت انحرافات در رفتار او رخ می دهد. البته باید خاطرنشان کرد فصل گرما نیز خود یکی از عوامل افزایش خشونت در افراد است و با شروع این فصل جرایم مختلف از جمله جرایم جنسی افزایش پیدا می کند.