یک ربع به رفتن

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

دنیا از جنس خاطره هاست
نشر مرکز
 

 

 

 

دفتر شعر سوّم غلامحسین معتمدی که در اسفند ماه سال 1392 در 113 صفحه توسط نشر مرکز به چاپ رسیده است، 60 شعر را در بر می گیرد که اکثر این شعرها در سال 1391 سروده شده است. زبان شعری در این دفتر مشابه کتاب دوّم شعر شاعر "تو خوابی نبودی که من دیده بودم" است امّا یک دست تر و پخته تر به نظر می رسد و در عین حال تنوّع مضمون های این دفتر بیشتر از دفتر قبلی است. "سرزمین گمشده" تنها شعر قدیمی ای ن مجموعه که در سال 1367 سروده شده قبلاً در سال 1368 در ماهنامه "دنیای سخن" چاپ شده است.
در این جا شعر " یک ربع به رفتن" از این مجموعه به نظر خوانندگان می رسد:
 

 

 

 

یک ربع به رفتن
 


دنیا از جنس خاطرههاست.

یادت هست؟
آن قدر در نگاهت را زدم
که از خواب آینهها
                      بیدار شدی
با من آمدی
تعبیر عاشقی
در دستان تو جا گرفت.
و آن قدر در میان کلمات خواستنت
                                     دست و پا زدم
تا به تو رسیدم
و شعر شدم
و دوست داشتنت
در ترانهی دوردست  باد
                            وزیدن گرفت.

امّا زندگی از جنس فاصلههاست
و سرنوشت
روزها را به راه خود میبرد.

حالا عقربه پاهایت
یک ربع به رفتن را نشان میدهد
و نسرودنت آغاز شده است.

تو زمانی
که میگذری
مرا تمام میکنی
قلب کاغذی شعرهایم را
                                    میشکنی
و من نمیدانم
که تو برعکس عاشقی هستی
یا من اشتباه دوست داشتنم.

 


                                                                                         همشهری انلاین 91/3/17