یک روانپزشک: احساس «تضییع حق» خانواده را از هم می پاشد.

یکشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۸۴
گروه حقوقی- یک روانپزشک گفت: اگر یکی از طرفین ازدواج احساس کند که حقش مدام تضییع شده است این عمل باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود.
دکتر غلامحسین معتمدی، روانپزشک در گفت و گو با خبرنگار حقوقی پایگاه اطلاع رسانی پلیس، با اشاره به مطالعه علم روانپزشکی در زمینه ارتباطات خانوادگی و نقش آن در شکل گیری اختلافات و مشاجرات گفت: حدود دو دهه است که در علم روانپزشکی و رواشناسی شاخه ای جدید گشوده شده که به ارتباط میان زوجین و زن و شوهر می پردازد.
این علم که شاخه ای از خانواده درمانی است به ارتباط نزدیک میان همسران می پردازد و با مطالعه در مبنای ارتباط های میان همسران مشخص می کند که چه آینده ای در انتظار این ازدواج است.
معتمدی ادامه داد: یکی از مبانی موجود که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد و مبنای «برابری» است این که یکی از طرفین ازدواج فکر کند که حقش ضایع شده است یا دیگری یک طرفه لذت این نابرابری را ببرد به استحکام و تقابل این مبنا و مبنای دیگری که حس اعتماد است لطمه وارد می کند. در نتیجه امنیت روانی میان زن و شوهر از میان می رود.
این روانپزشک افزود: حس برابری در حوزه های گوناگون تبلور پیدا می کند. این حوزه ها شامل حقوق اجتماعی و روانی می شود که متاسفانه در بدترین شکل عدم رعایت آن می شود به سوء استفاده فیزیکی و جنسی اشاره کرد. یکی از بحث انگیزترین شکل های عدم برابری که بسیار مخرب بوده و ارکان خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد همین مسئله می باشد.
او حس اعتماد را دیگر مبنای این ارتباط و امنیت روانی خواند و گفت: حس اعتماد باید دوطرفه باشد تا روابط میان همسران مستحکم شود.
دکتر غلامحسین معتمدی در پایان گفت: اگر این مبانی اولیه مستحکم باشد، درگیری، بدگمانی و خیلی مسائل دیگر هم نمی تواند باعث از بین رفتن رابطه میان همسران شود.
او با اشاره به تاثیر تزلزل مبانی اولیه در افزایش طلاق گفت: به جای راه حل های موردی باید مبانی را آموزش داد.