یک روانپزشک: سوء استفاده جنسی در خانواده یعنی نقض حقوق روانی و اجتماعی...

جمعه ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
گروه حقوقی- یک روانپزشک با اشاره به برابری حقوق زنان و مردان در خانواده اظهار داشت: سوء استفاده فیزیکی و جنسی بدترین شکل نقض حقوق روانی و اجتماعی در خانه است.
دکتر غلامحسین معتمدی، روانپزشک در گفتگو با خبرنگار حقوقی پایگاه اطلاع رسانی پلیس، با اشاره به مطالعات علم روانپزشکی در زمینه ارتباطات خانوادگی و نقش آن در شکل گیری اختلافات و مشاجرات گفت: حدود 2 دهه است که در علم روانپزشکی و روانشناسی شاخه ای جدید گشوده شده که به ارتباط میان زوجین و زن و شوهر می پردازد.
این علم که شاخه ای از خانواده درمانی است به ارتباط نزدیک میان همسران می پردازد و با مطالعه در مبنای ارتباط های میان همسران مشخص می کند که چه آینده ای در انتظار این ازدواج است.
دکترمعتمدی ادامه داد: یکی از مبانی موجود که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد بر مبنای «برابری» است .این که یکی از طرفین ازدواج فکر کند که حقش ضایع شده است و یا دیگری یک طرفه لذت این نابرابری را ببرد و این مسئله به استحکام و تقابل این مبنا و مبنای دیگر که حس اعتماد است لطمه وارد می کند. در نتیجه امنیت روانی میان زن و شوهر از میان می رود.
این روانپزشک افزود: حس برابری در حوزه های گوناگون تبلور پیدا می کند. این حوزه ها شامل حقوق اجتماعی و روانی می شود که متاسفانه در بدترین شکل آن می شود به سوء استفاده فیزیکی و جنسی اشاره کرد. یکی از بحث انگیزترین شکل های عدم برابری که بسیار مخرب بوده و ارکان خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد همین مسئله می باشد.
او حس اعتماد را دیگر مبنای این ارتباط و امنیت روانی خواند و گفت: حس اعتماد باید دوطرفه باشد تا روابط میان همسران مستحکم شود.
دکتر غلامحسین معتمدی در پایان گفت: اگر این مبانی اولیه مستحکم باشد درگیری، بدگمانی و خیلی مسائل دیگر هم نمی تواند باعث ازبین رفتن رابطه میان همسران شود.
او با اشاره به تاثیر تزلزل مبانی اولیه در افزایش طلاق گفت: به جای راه حل های موردی باید مبانی را آموزش داد.