یک روانپزشک: چرا مرکزی برای بازپروری معتادان داروهای روانگردان وجود ندارد؟

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۴
گروه حقوقی- یک روانپزشک با بیان این که مراکز تخصصی بازپروری در خصوص داروهای روانگردان در کشور وجود ندارد اعلام کرد: مصرف درازمدت داروهای روانگردان تاثیرات برگشت ناپذیری بر ساختار مغزی فرد می گذارد.
دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک در گفت و گو با خبرنگار حقوقی پایگاه اطلاع رسانی پلیس ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در ادبیات روانپزشکی از داروهای روانگردان با عنوان داروهای توهم زا نام می برند.
وی با بیان این که خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و مصرف این داروها جرم محسوب می شود گفت: مصرف داروهای روانگردان بر تفکر، فرآیند تصمیم گیری و از همه مهمتر بر ادراک فرد تاثیر نامطلوبی می گذارد به گونه ای که باعث مختل شدن حس زمان، تشدید سوءظن، ایجاد توهم در شخص مصرف کننده و قطع شدن ارتباط او با دنیای واقعیت می شود.
عوامل فوق الذکر موجب می شود تا تمام انگیزه های پرخاشگرانه در فرد مصرف کننده بیشتر آشکار شود به گونه ای که فرد را به ارتکاب اعمال مجرمانه ترغیب می کند.
معتمدی یادآور شد: در قوانین اکثر کشورها مصرف، حمل و توزیع داروهای روانگردان جرم محسوب شده و اعمالی که فرد تحت تاثیر این داروها مرتکب می شود جرم به حساب می آید.
وی با اعلام این که الگوی مصرف این داروها در تمام افراد یکسان نیست و برخی از افراد به صورت مقطعی از این داروها استفاده می کنند، اظهار داشت: قدرت اعتیادبخشی داروهای روانگردان در افراد متفاوت می باشد.
به گفته این روانپزشک از منظر پزشکی و درمانی و اجتماعی مصرف داروهای روانگردان سوء مصرف مواد محسوب شده به گونه ای که با قطع داروها، اعتیاد فرد به داروها نمایانگر می شود.
دکتر معتمدی به درمان مصرف کنندگان داروهای روانگردان از طریق سم زدایی و بازپروری اشاره کرد و گفت: سم زدایی حاد توسط دارو انجام می شود اما در سم زدایی مزمن که از طریق مراکز بازپروری صورت می گیرد اعمال روان درمانی نظیر مشاوره خانواده و کاردرمانی بر روی فرد انجام می شود. البته تاثیر هرنوع درمان به عواملی چون زمان، نوع داروی مصرفی، شخصیت فرد، تنوع مصرف مواد در فرد و به گذشته او بستگی دارد.
مصرف کنندگان این مواد در تمام حالت های مصرفی، خود را با یک سری از پیامدها مواجه می بینند که بازگشت از آن به آسانی میسر نمی باشد.
دکتر معتمدی اعلام کرد: مراکز تخصصی بازپروری در خصوص داروهای روانگردان در کشور وجود ندارد و همچنین هیچ گونه دسته بندی آماری در خصوص مصرف کنندگان این مواد از سوی ارگان های مسئول صورت نگرفته است این مواد هر دو سه سال یک بار رنگ عوض کرده به گونه ای که داروهای جدید وارد بازار می شود که باید مسئولان امر با هریک از انواع این داروها به صورت جداگانه برخورد کنند.
دکتر معتمدی به سودآور بودن فروش داروهای روانگردان اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مواد به صورت ترانزیت وارد کشور می شوند که این علاوه بر سودآور بودن آن به آسانی در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی فقر، نابسامانی های اجتماعی، بیکاری و... را در گرایش افراد به سمت مصرف این مواد موثر دانست و تاکید کرد: ریشه کن کردن این مواد در سطح کشور همکاری و تعامل تمام دستگاه های دولتی را می طلبد به گونه ای که باید یک برنامه همه جانبه و منسجمی اعم از برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و ریشه کن کردن آسیب ها و مصائب اجتماعی صورت بگیرد.