سه شنبه 12 دي 1385
0 Like
نبود قانون برای مقابله با داروهای روان گردان ؛ پرواز را به خاطر بسپار، پرها ریختنی است
منبع:روزنامه قدس :سه شنبه 12 دی 1385 گزارشگر: سعید کوشافر

نبود قانون برای مقابله با داروهای روان گردان ؛ پرواز را به خاطر بسپار، پرها ريختنی است!

به قول خودمان جو گرفته بودش، تا به حال به چنين مجالسي نرفته بود، اصرار دوستش محسن، او را راهي اين مجلس کرد، وقتي ميزبان با يک ظرف که در آن انواع قرصهاي رنگارنگ وجود داشت، جلوي او ايستاد، نتوانست جواب نه بدهد. بعد از آن نفهميد چه شد؟

احساس کرد دنيا دور سرش مي چرخد، آسمان و زمين جور ديگري به نظرش مي رسيد و انسانها را در شکل و شمايل ديگري مي ديد. تا به حال اين قدر احساساتي نشده بود، همه را دوست داشت، حتي وقتي کيومرث را که از مدتها قبل با هم اختلاف داشتند، ديد، چند بار در آغوش کشيد.
از ساعت و زمان و لحظه خبري نداشت، نمي دانست او دور خودش مي چرخد يا مهمانان مجلس دور او مي چرخند، دهانش خشک مي شد و هر چه آب مي نوشيد، عطشش برطرف نمي شد.
انگار انرژي اش تمامي نداشت، هر چه به آسمان مي پريد دستش به ستاره ها نمي رسيد، اما آنها را مقابل چشمانش مي ديد، ديوارها و نقشهاي روي آن را مناظر بسيار زيبايي تصور مي کرد، انگار در باغهاي معلق بابل قدم مي زد، زيبايي در اطراف و زمين را سست حس مي کرد.
اما نفهميد چطور شد که تمام اين زيباييها ناگهان و در رعدي خاموش شدند، وقتي چشم باز کرد گمان مي کرد در دنياي ديگري وارد شده، فرشتگاني با لباس سفيد دور بستر او هستند و او را بر تخت روان به سوي جايگاهي در کهکشانها منتقل مي کنند، چراغها روشن شد و نور او را فراگرفت، دوباره از هوش رفت و پلکهاي سنگينش روي هم نشستند.
وقتي سرانجام پلکها را باز کرد، در اتاقي بود که پنجره اي به باغ داشت، يعني در برزخ است، نه آن جا بيمارستان بود، سوزش شديدي در ناحيه شکمش حس کرد، تا خواست حرکت کند، سوزش به تمام بدنش ريشه دواند، هنوز متوجه نشده بود که صداي مهرباني، نگاهش را به سمت خود فرا خواند، صداي مادرش بود با چشمهايي پف کرده از بي خوابي و اشک. چند لحظه بعد فهميد که دو عمل روي کليه و کبد او انجام شده و شايد اگر دعاهاي مادر مهربانش نبود، اکنون بايد يک تخت سرد در کشويي آهنين را تجربه مي کرد. بناي ساختماني که او گذاشته بود بر اوهامي استوار بود که پايه هاي وجودش را ويران کرده بود، هر چند الان جاي زخمها التيام يافته، اما درد هميشگي نداشتن يک کليه و بخشي از کبد تا پايان عمر همراهش خواهد بود.

آيا آنها معتادند
برخي بر اين باورند که چون مصرف مواد مخدر و سنتي به راحتي مصرف روانگردانها نبود، گرايش به آن هم کمتر بود، در حالي که گرايش به روانگردانها روز به روز بيشتر مي شود.
مسأله روانگردانها را با مواد مخدر جديد مهلک تر مانند کريستال نبايد يک جا حساب کنيم، چرا که مواد مخدري مانند کريستال گرچه مشتق از همان ترياک سنتي است، اما مصرف آن آنقدر خطرناک است که قابل قياس با موادي چون شيره و ترياک نيست.
اما بحث در مورد روانگردانهاست و اين مسأله که آيا مصرف اين مواد اعتيادآور است؟ و اگر اعتيادآور است براي معتادان آن چه کرده ايم؟
نکته مهم بحث اين جاست که مصرف کنندگان قرصهاي روانگردان مانند مصرف کنندگان هروئين، ترياک يا کريستال چهره تابلويي ندارند و چون بيشتر آنها از قشر مرفه هستند، نبايد کنار جوي يا خرابه و آلونک دنبال آنها گشت، پس چگونه مي توان اين افراد را شناخت و نسبت به درمان آنها اقدام کرد؟
به نظر مي رسد حتي در مورد اين مسأله که «اکسي»ها يا مصرف کنندگان دايم روانگردانها معتاد هستند هم هنوز يک اتفاق نظر جمعي وجود ندارد و برخي اعتياد اين عده را قبول ندارند.
هنوز هم به طور رسمي مصرف کنندگان دايمي اين مواد معتاد اعلام نشده اند و البته تاکنون مرکزي هم براي بازپروري آنها اختصاص نيافته است.
دکترغلامحسين معتمدی، يک روانپزشک با بيان اينکه مراکز تخصصي بازپروري در خصوص داروهاي روانگردان در کشور وجود ندارد، مي گويد: مصرف دراز مدت داروهاي روانگردان تأثيرات برگشت ناپذيري بر ساختار مغزي فرد مي گذارد.
وي با بيان اينکه الگوي مصرف اين داروها در تمام افراد يکسان نيست و برخي از افراد به صورت مقطعي از اين داروها استفاده مي کنند، اظهار مي دارد: قدرت اعتياد بخشي داروهاي روانگردان در افراد متفاوت است.
به گفته اين روانپزشک، از منظر پزشکي و درماني و اجتماعي مصرف داروهاي روانگردان سوء مصرف مواد محسوب شده به گونه اي که با قطع داروها، اعتياد فرد نمايان مي شود.


دکتر معتمدی به درمان مصرف کنندگان داروهاي روانگردان از طريق سم زدايي و بازپروري اشاره کرده و مي گويد: سم زدايي حاد توسط دارو انجام مي شود، اما در سم زدايي مزمن که از طريق مراکز بازپروري صورت مي گيرد اعمال روان درماني نظير مشاوره خانواده و کار درماني بر روي فرد انجام مي شود. البته تأثير هر نوع درمان به عواملي چون زمان، نوع داروي مصرفي، شخصيت فرد، تنوع مصرف مواد در فرد و به گذشته او بستگي دارد.
وي تصريح مي کند: مصرف کنندگان اين مواد در تمام حالات مصرفي، خود را با يکسري از پيامدها مواجه مي کنند که بازگشت از آن به آساني ميسر نمي باشد.
اين روانپزشک خاطرنشان مي کند: مراکز تخصصي بازپروري در خصوص داروهاي روانگردان در کشور وجود ندارد و همچنين هيچ گونه دسته بندي آماري در خصوص مصرف کنندگان اين مواد از سوي ارگانهاي مسؤول صورت نگرفته است.
وي يادآور مي شود: اين مواد هر دو سه سال يک بار رنگ عوض کرده به گونه اي که داروهاي جديد وارد بازار مي شود که بايد مسؤولان امر با هر يک از انواع اين داروها به صورت جداگانه برخورد کنند.
دکتر معتمدی به سودآور بودن فروش داروهاي روانگردان اشاره مي کند و مي افزايد: اين مواد به صورت ترانزيت وارد کشور مي شوند که اين علاوه بر سودآور بودن آن، به آساني در دسترس مصرف کنندگان قرار مي گيرد.
اين روانپزشک نابسامانيهاي اجتماعي را در گرايش افراد به سمت مصرف اين نوع مواد مؤثر مي داند و تأکيد مي کند: ريشه کن کردن اين مواد در سطح کشور همکاري و تعامل تمام دستگاههاي دولتي را مي طلبد، به گونه اي که بايد يک برنامه همه جانبه و منسجم براي برنامه ريزي اقتصادي، اجتماعي و ريشه کن کردن آسيبها و مسايل اجتماعي صورت بگيرد.

قرصهاي ناخالص
خوب شايد اولين مطلبي که به نظرتان برسد، اين است که بايد براي مبارزه با معضل قرصهاي روانگردان سراغ توليد يا واردکنندگان و سپس توزيع کنندگان آن رفت.
اولين نکته اي که بايد به آن اشاره شود، اين است که تهيه و توليد قرصهاي روانگردان مثل توليد مواد مخدر سنتي نياز به مزرعه و کشاورزي و سپس برداشت شيره و خشخاش ندارد، احتياجي هم به لابراتوارهاي مجهز مانند آنچه براي تبديل ترياک به هروئين يا هروئين به مرفين يا کريستال استفاده مي شود، ندارد. فقط کافي است که يک اتاق يا زيرزمين در اختيار داشته باشيد.
هر چند که آنچه در اين اتاقکها توليد مي شود اثرات مخرب و زيانبار بسيار بيشتري از قرصهاي وارداتي دارد، اما به هر حال کار خلاف است و کسي نمي تواند از عاملان توليد به دليل ناخالصي موجود شکايت کند، چرا که مصرف کننده خودش هم خلافکار است.
معاون مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين خصوص مي گويد: يکي از اصلي ترين عواملي که باعث مرگ مصرف کنندگان مي شود وجود ناخالصي در قرصهاي اکس و يا مواد مخدر شيميايي است و اين را مي توان به سادگي از پايين بودن قيمت اين قرصها تشخيص داد.
او تصريح مي کند که فقط طي سه ماه 420 نفر بر اثر مصرف قرصهاي اکس و مواد مخدر شيميايي جان باخته اند.
همچنين مسؤول يک واحد علمي در تبريز مي گويد: ناخالصيهاي افزوده شده مهمترين و نگران کننده ترين معضل قرصهاي روانگردان است.
ليلا مقبولي مي افزايد: هروئين، کافئين، گچ و مواد بي هوش کننده مثل کنامين از جمله افزوده شده هاي ناخالص به مواد روانگردان است که چنين قرصهايي را تبديل به موادي محرک و در عين حال توهم زا مي کند.
مقبولي با بيان اينکه اثرات قرصهاي روانگردان بعد از مصرف در افراد عوارض متعددي دارد، اظهار مي کند: هر قرص براي هر شخص تحت هر شرايطي و با هر ترکيبي اثر يکساني ندارد که عمده ترين دليل آن وجود ناخالصي تفاوت دوزهاي مواد ترکيبي و سابقه مصرف است.
وي يادآور مي شود: از نظر علمي ثابت شده است که حتي مصرف يک عدد قرص نيز براي يک فرد مي تواند کشنده باشد.
اين کارشناس تصريح مي کند: مصرف اين قرصها همراه مواد ديگر مثل الکل مي تواند عوارض و اثرات ايجاد شده را تشديد کند.
وي مي گويد: مهمترين مشکل رواني که پس از مصرف قرص اکس بروز پيدا مي کند، افسردگي شديد در روز دوم يا سوم است که ممکن است به حدي شديد باشد که باعث خودکشي فرد شود.

با کدام قانون
حال فرض کنيد که تمام قرصها جنس خالص بوده و هيچ غشي در آنها وارد نشده است، خواه ناخواه بايد با وارد و توزيع کننده هاي افيون قرن 21 برخورد جدي صورت گيرد.
اما اين مواد مخدر مانند ترياک و شيره و هروئين نيست که به راحتي قابل شناسايي باشد، تازه فرض کنيد آن هم شناسايي شد، براساس چه قانوني مي خواهيد مجرمان را مجازات کنيد که به مجازات برابر با جرم آنها باشد، در حالي که اين قرصها چند سالي است به کشور وارد شده و قانون ما مربوط به سالها قبل از تولد اين قرصها تحت عنوان روانگردان بوده است.
دکتر عباس شبيري، استاد دانشگاه و حقوقدان در اين خصوص مي گويد: مواد مخدر انواع مختلفي دارد که بعضي از آنها همچون حشيش، ترياک، هروئين و... در بين مردم شناخته شده است و مردم با آن تا حدودي آشنايي دارند، اما مواد شيميايي که به تازگي وارد بازار شده براي مردم شناخته شده نيست و کسي نمي تواند اثرات مخرب اين مواد را پس از مصرف روي بدن کسي مشخص کند در حالي که عقيم شدن فرد، جنون، از دست دادن حافظه و حتي مرگ از اثرات مخرب قرصهاي روانگردان به شمار مي آيد.
شبيري تأکيد مي کند: دادگاه انقلاب يا مرجع قانونگذاري بايد قانوني تصويب کنند تا قرصهاي روانگردان جزو مواد مخدر محسوب شوند همچنين مرزها بايد به شدت کنترل شوند تا از اين طريق از ورود قرصهاي روان گردان به داخل کشور جلوگيري شود.
وي در ادامه با اشاره به اينکه مراکز متعددي در خصوص ترک اعتياد به مواد مخدر در کشور وجود دارد، خاطرنشان مي کند: اين در حالي است که هيچ گونه مرکز بازپروري براي مصرف کنندگان قرصهاي روانگردان در سطح کشور وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه بحث پيشگيري در قانون جزا اولين مورد قانوني است، اظهار مي دارد: دست قانونگذار در تعيين مجازات براي وارد کنندگان، فروشندگان، توزيع کنندگان و همچنين مصرف کنندگان داروهاي روان گردان باز است و قانونگذار بايد اشد مجازات را که اعدام است براي عاملان توليد و توزيع داروهاي روان گردان تعيين کند.
اين وکيل دادگستري در عين حال يادآور مي شود: بايد بدانيم که ابزار پليس براي کشف اين مواد محدود است و با اطلاعات به دست آمده از مخبر قادر خواهد بود مواد روانگردان را کشف کند.
در همين راستا دکتر عليرضا آذربايجاني، حقوقدان و وکيل دادگستري سرگرداني قضايي در رسيدگي به پرونده داروهاي روانگردان را ايرادي بر اصل قانوني بودن جرايم در دادگاه رسيدگي کننده خواند.
وي در خصوص رسيدگي مجتمعهاي جرايم پزشکي به پرونده هاي داروهاي صناعي مي گويد: تا زماني که ليست داروهاي روانگردان به فهرست موادمخدر اضافه نشود، دادگاهها در رسيدگي به اين جرايم دچار مشکل هستند.
وي با بيان اينکه بسياري از داروهاي موجود در ايران داروهاي تقلبي و داراي درجه هاي بالاي توهم زايي هستند، تصريح مي کند: گرچه مجتمعهاي جرايم پزشکي در خصوص داروهاي تقلبي قادر به پذيرش شکايات هستند، اما در خصوص داروهاي روانگردان به عنوان معضل قرن بايد هر چه زودتر توسط مجلس اصلاحيه داروهاي روانگردان و الصاق آنها به ليست موادمخدر تصويب شود تا دادگاهها بتوانند تحت عنوان جرايم موادمخدر نسبت به صدور حکم اقدام کنند.
اين حقوقدان در خصوص راه حل مناسب براي جلوگيري از تشکيک اوضاع تا زمان تصويب اصلاحيه قانون موادمخدر خاطرنشان مي کند: راه حل مناسب اين است که تا زمان تصويب و لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه دادگاههايي تحت عنوان کلي «تخلف» نسبت به تعزير توليدکنندگان و مصرف کنندگان مواد صناعي و روانگردان اقدام کنند.
وي با بيان اينکه نمي توان مبارزه با داروهاي صناعي و موادمخدر را منحصر به عمل ارگان دانست، يادآور مي شود: براي جلوگيري از رشد بحران اين مواد بايد نسبت به کنترل مرزها، کنترل ورود و خروج گمرکي، افزايش نظارت عام نيروهاي انتظامي و ايجاد رويه واحد در دادگاههاي رسيدگي کننده به پرونده هاي موادمخدر و فوريت مجلس در تصويب اصلاحيه اقدام کرد.
ناصر چوبدار يک وکيل دادگستري نيز با بيان اينکه هيچ قانون و ماده جزايي مستقلي براي جرم شناختن استفاده از داروهاي روانگردان وجود ندارد، مي گويد: نقض قانون در نبود ماده مستقل جهت مجازات توليد، توزيع و مصرف کنندگان قرصهاي روانگردان سبب مي گردد قبح اين عمل در بين جوانان از بين برود از سويي نه تنها وضع قانون نمي تواند به صورت قطعي از استفاده اين مواد در بين جوانان جلوگيري کند، بلکه بايد بسترهاي اقتصادي و اجتماعي را براي آموزش نسبت به نتايج استفاده از اين قرصها فراهم کرد.

کاهش شاخص سلامت
شايد باورتان نشود که اثرات مصرف اين قرصها دست کمي از موادمخدر ندارد، شايد اول اين گونه به نظر برسد که سرانجام کساني که اين قرصها را مصرف مي کنند، محدودند و توانايي پرداخت بهاي آن را هم دارند، اما وقتي مصرف قرصهاي روانگردان عادت شود ديگر بهاي سنگين آن به راحتي قابل پرداخت نخواهد بود.
از آن که بگذريم کساني که اين گونه قرصها را مصرف مي کنند دچار حالتهايي مي شوند که خطرات آن جان خود آنها، حيثيت و شرف و ناموس آنها و جان ديگران را تهديد مي کند، و اين مسايل براساس اخباري بيان مي شود که هر روز بر روي خروجي خبرگزاريها رويت مي شود.
دکتر حسين باهر استاد دانشگاه شهيد بهشتي و مشاور يونسکو در ايران مي گويد: برخي از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره جواناني هستند که به علت زياده روي در مصرف روانگردانها، حافظه خود را از دست داده اند.
همچنين در بررسي تصادفات سنگين بزرگراههاي تهران مشاهده شد که جوانان پس از مصرف قرصهاي روانگردان با خودروهاي گرانقيمت خود بدون توجه به عابران پياده به مسابقه سرعت در بزرگراهها اقدام مي کنند.
مشاور يونسکو در ايران تصريح مي کند: مصرف موادمخدر به خصوص داروهاي روانگردان باعث مي شود که جامعه به جاي اينکه از بالندگي جوانان برخوردار باشد از بي مصرف بودن و سوزندگي آنها در عذاب باشد.
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي يکي از شاخصهاي کشور سالم را سلامت جوانان و افراد آن کشور ذکر کرده و مي گويد: با افزايش درصد سلامتي جوانان يک کشور قطعاً ميزان شاخص سلامتي کشور نيز افزايش پيدا مي کند.
دکتر باهر شاخص سلامت جوانان ايران در سطح جهان را متوسط نام برده و مي افزايد: اگر ميزان گرايش جوانان ايراني به سمت موادمخدر افزايش پيدا کند قطعاً شاخص سلامت ايران از متوسط به زير متوسط مي رسد.
وي ديدن برنامه ها و فيلمهاي شبکه هاي ماهواره اي را در گرايش جوانان به مصرف قرصهاي روانگردان مؤثر دانست و اظهار مي دارد: الگوهاي کاذبي که از طريق ماهواره براي جوانان به نمايش در مي آيند، مي تواند يکي از عوامل مهم گرايش جوانان به سمت مصرف اين مواد باشد.

دليل چيست؟
و سرانجام اين پرسش پيش مي آيد که دليل روي آوردن جوانان به مصرف اين قرصها چيست؟
اگر در جامعه ما يک آسيب مطرح مي شود، اين آسيب را بايد معلول بدانيم و برخورد با معلول هرگز نتوانسته مشکل را به طور ريشه اي حل کند، بلکه هميشه ارايه راه حلي براي حذف علتها توانسته راهگشا باشد.
اين مسأله نيز که اکنون به عنوان يک آسيب اجتماعي مطرح شده قطعاً دلايل خاص خود را دارد که منحصر به تبليغات خارجي نيست و شايد فقط يکي از عوامل آن تبليغات خارجي باشد، بايد مشکل را در درون جستجو کرد و راه حل آن را ارايه داد.
يک عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، افسردگي، سرخوردگي و ارضا نشدن غرايز طبيعي را دليل افزايش گرايش جوانان به مصرف داروهاي روانگردان اعلام کرد.
مسعود اميني با بيان اينکه در موارد بسيار محدود برخي از داروهاي روانگردان مصرف پزشکي دارند، يادآور مي شود: استفاده بي رويه از قرصها و داروها و تغيير ساختار شيميايي و بيولوژيکي برخي از داروها و تجويز پزشکان سبب بروز بحران دارويي شده است.
وي حجم کوچک و سهولت در حمل داروهاي روانگردان را سبب شايع شدن آنها مي داند و تصريح مي کند: بسياري از اين داروها در ليست موادمخدر شناخته شده نيستند و در ليست موادمخدر کشور گنجانده نشده اند.
در نتيجه به دليل فقدان قانون، دادگاهها قادر به استناد حقوقي و قضايي در خصوص پرونده قرصهاي روانگردان نمي باشند.
در همين حال ليلا مقبولي مسؤول يک واحد علمي در خصوص دلايل افزايش مصرف قرصهاي روانگردان مي گويد: مهمترين عوامل مصرف شامل فشار همسالان، مقبوليت در جمع، کنجکاوي، فرار از تنشهاي روزمره زندگي، تجربه حالات خوشايند، ارزاني قيمت، ناآگاهي از عوارض، سهولت مصرف و دسترسي آسان است.

چه کسي مسؤول است؟
اين ضرب المثل خيلي قديمي نيست، اما انگار کاربرد زيادي دارد و آن هم اين است که هر وقت مي خواهي کاري انجام نشود بگوييد «نياز به عزم ملي دارد» يا « نياز به فرهنگسازي دارد». احتمالاً چنانچه دنبال مسؤول در مورد افزايش مصرف قرصهاي روانگردان هم بگرديم به يکي از اين دو پاسخ خواهيم رسيد.
البته برخي نيز راهکارهاي ديگري را پيشنهاد مي کنند که البته معلوم نيست اين پيشنهادها تا چه اندازه به عمل نزديک شود، چون فقط پيشنهاد يا نظر کارشناسي هستند.
دکتر باهر، استاد دانشگاه شهيد بهشتي به تشکيل «شوراي مقابله با ناهنجاري جوانان» از سوي دولت تأکيد مي کند و مي گويد: سازمان ملي جوانان بايد متولي اين امر باشد و در کنار آن ديگر سازمانها و ارگانهاي دولتي بايد در اين زمينه همکاري داشته باشند.
وي همچنين تصريح مي کند: نويسندگان، پژوهشگران و استادان صاحب فن که در زمينه نوجوانان و جوانان کشور کتاب مي نويسند، به جاي نوشتن کتاب و يا تدوين منشور، بايد علل گرايش جوانان به سمت اين مواد را پيگيري و راهکارهايي را در اين زمينه ارايه دهند.
مهابادي حقوقدان و مدرس حقوق جزا نيز با بيان اينکه صدا و سيما سفير نظام جمهوري اسلامي در هر خانه اي است، مي گويد: دستگاههاي تبليغاتي بايد به صورت غيرمستقيم فيلم و سريالهاي تلويزيوني با اين مضمون بسازند تا جوانان از اثرات مخرب اين داروها مطلع شوند، همچنين ساخت برنامه هاي مستند در خصوص اثرات اين داروها بر جسم و همچنين مصاحبه با مسؤولان انتظامي، مراجع قضايي، روانپزشکان و همچنين مصرف کنندگان در آگاهي بخشي جوانان تأثير بسزايي دارد.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه مبارزه با اين پديده يک بعدي نيست تصريح مي کند: پليس دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيستند با اين پديده مبارزه کنند، بلکه حضور تمام دستگاههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي مقابله با اين امر بسيار مؤثر است.
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي توسعه فرهنگسراها را در کاهش مصرف داروهاي روانگردان مؤثر دانسته و خاطرنشان مي کند: از آن جا که آموزش و پرورش و نيز وزارت علوم با جوانان ارتباط تنگاتنگي دارند؛ بنابراين اين دو دستگاه مي توانند در کاهش مصرف اين قرصها از سوي جوانان مؤثر باشند.
مسعود اميني نماينده مردم تبريز در مجلس نيز از بين بردن زمينه توليد، توزيع و خريد و فروش داروهاي روانگردان را وظيفه دولت مي داند و مي گويد: بايد با تغيير فرهنگي برنامه هاي رسانه هاي تصويري و صوتي به فراهم کردن شرايط تسهيل ازدواج جوانان و مقابله صحيح با تهاجم فرهنگي زمينه هاي تغيير گرايش جوانان را فراهم کرد.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تغيير و مقابله با زمينه هاي گرايش به داروهاي روانگردان در حيطه وظايف يک ارگان خاص نيست، تأکيد مي کند: ضعف قانوني و نوظهور بودن پديده داروهاي صناعي سبب شده که نيروي انتظامي و قوه قضاييه قادر به انجام وظيفه قانوني خود نباشند، بنابراين مجلس در خصوص تصويب لايحه دولت يا قوه قضاييه بايد خارج از نوبت عمل کند.
ناصر چوبدار يک حقوقدان نيز مي گويد: «فراغت جوانان» و «بيکاري» نقش بسيار مهمي در رو آوردن به مصرف مواد روانگردان دارند، دولت اقدامهاي زيادي براي پر کردن اوقات فراغت جوانان و از بين بردن بيکاري انجام داده و در اين رابطه تلاش زيادي کرده که البته تا حد مطلوب هم فاصله زياد است. در عين حال نبايد نقش اطلاع رساني و آموزش به خانواده ها را هم فراموش کرد.