یکشنبه 24 اسفند 1393
0 Like
07|02|1387
07|02|1387
این مصاحبه در تاریخ 87/07/02 از صدا و سیما پخش شده است وبرای سهولت مشاهده شما،به چهار قسمت 10 دقیقه ای، تقسیم شده که با Flash Player قابل دیدن است.

قسمت چهارم 7-2-1387
قسمت سوم 7-2-1387
قسمت دوم 7-2-1387
قسمت اول 7-2-1387