پنجشنبه 11 دي 1348
0 Like
انتخاب همسر4
5 ـ در صورتي‌كه جملات شما در يك موضوع خيلي زياد باشد و در يك موضوع دیگر خيلي كم باشد، نمي‌توانيم نمره‌ي تفاهم كلي را محاسبه كنيم. براي اين‌كه بتوانيم درصد تفاهم كلي را محاسبه كنيم، بايد در هر موضوع تعداد جملات مورد نظر، تقريباً برابر باشد. مثلاً در مورد موضوع سرگرمی ها و علایق اگر 7 جمله نوشته باشید و در سایر موضوعات مثلاً 15 جمله نوشته باشید؛ امکان محاسبه تفاهم کلی نیست. اما تفاهم موضوع به موضوع مقدور است. بنابراین اگر می خواهید که درصد تفاهم کلی را محاسبه کنید؛ لازم است در هر موضوع تقریباً تعداد جملات نزدیک به هم باشد.
6 ـ برای محاسبه تفاهم کلی لازم است که درصد تفاهم را در هرموضوع بنویسید و نهایتاً با محاسبه میانگین آنها تفاهم کلی را محاسبه کنید.

مثال:
موضوعات درصد تفاهم
1 ـ سرگرمی ها و علایق 90
2 ـ باورها و ارزش های دینی 92
3 ـ باورها و اصول اخلاقی 85
4 ـ دوستان 100
5 ـ اهداف، رشد و پیشرفت شخصی 95
6 ـ خویشاوندان 80
7 ـ رابطه ی صمیمانه با همسر 85
8 ـ خانواده ی خود 83
9 ـ خانواده ی همسر 90
10 ـ حل اختلاف 74
11 ـ پول و مسایل مالی 85
12 ـ خواسته ها و توقعات 65
13 ـ رویارویی با هیجان 70
14 ـ وظایف زن و مرد در خانواده 80
15 ـ فرزند و تربیت فرزند 67
16 ـ موضوعات جنسی 80
 تفاهم كلي: 5/81 %

{mospagebreak title=نتایج تست تفاهم}نتایج تست تفاهم
برای آنکه از نمره تفاهم بدست آمده، تصور درست تری داشته باشید. قبل از آن که به فرد دیگری نمره بدهید؛ به خودتان نمره بدهید. مطمئناً خود شما نمره کامل از تست خودتان نخواهید گرفت. نمره دادن به خود در این تست باعث می شود که از ایده آل نگری، پرهیز کنیم و تصویر دقیق تری از معنای تست داشته باشیم. به جز خودتان می توانید به دوست داشتنی ترین فردی که در اطرافتان هست و دوست دارید همسر شما شبیه او باشد؛ نیز نمره بدهید. نمره دادن به دوست داشتنی ترین فرد، باعث می شود که تصویر ما از تفاهم دقیق تر شود و مرجع قیاس مناسبی برای سنجش نمرات تست، داشته باشیم. داشتن نمرات مربوط به خود و دوست داشتنی ترین فرد و مقایسه نمرات دیگران با آن نمره ها به ما تصویر درست تری از تفاهم می دهد.
با تهيه تست تفاهم مي‌توانيد نقطه ضعف‌هاي رابطه خود را مشخص كنيد. مثلاً در مثال بالا، در مورد موضوع فرزند و تربیت فرزند و نیز موضوع خواسته ها و توقعات تفاهم كمتري وجود دارد و لازم است كه به اين دو مورد بيشتر پرداخته شود.
هيچ رابطه‌اي از تفاهم 100 درصد برخوردار نيست، چرا كه هيچ دو نفري كاملاً شبيه به هم نيستند. هرچه تفاهم بين دو نفر بيشتر باشد، بهتر مي‌توانند با يكديگر كنار بيايند و احساس رضايت بيشتري خواهند داشت. تفاهم زياد بين همسران، اين امكان را مي‌دهد كه ازدواج آنها براساس پايه و بنيان محكمي شكل بگيرد و به آنها اين امكان را مي‌دهد كه تفاوت‌هاي خود را بپذيرند و از تفاوت‌هاي خود لذت ببرند و از يكديگر بياموزند.