جمعه 12 مهر 1398
0 Like
جلسه معرفی و بررسی کتاب هستی
جلسه معرفی و بررسی کتاب هستی در نشر نی، نوشته: رولومی و همکاران، ترجمه: دکتر سپیده حبیب,دکتر غلامحسین معتمدی,دکتر عبدالکریم رشیدیان تاریخ : نهم مهرماه 1398