ترک خویشتن
[۱۳۹۷/۰۹/۲۷]
منبع : خبر انلاین , ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
روان شناسی شادی
[۱۳۹۶/۰۵/۰۱]
منبع : فصلنامه نگاه نو ، شماره 112 ، زمستان 1395
دروغگوها مجازات نمی شوند
[۱۳۹۱/۰۶/۰۹]
منبع: هفته نامه کتاب هفته نگاه پنجشنبه ،شماره ی بیست و دوّم، 9/6/91
ما و روانپریشی یا روانپریشی ما
[۱۳۹۱/۰۵/۲۶]
منبع : هفته نامه کتاب هفته،نگاه پنجشنبه شماره بیستم 26/5/1391
درفضیلت شادی
[۱۳۹۱/۰۳/۰۱]
منبع: روزنامه اعتماد، سال دهم ، شماره 2684، چهارشنبه 1 خرداد 1391
انگار که نیستی چو هستی خوش باش تاملاتی در مرگ شناسی خیّام
[۱۳۹۱/۰۲/۲۸]
منبع : هفته نامه کتاب هفته، نگاه پنجشنبه ، شماره هشتک 28/2/1391
روان شناسی بطالت
[۱۳۹۱/۰۱/۳۱]
منبع : هفته نامه کتاب هفته،نگاه پنجشنبه، شماره چهارم 31/1/91
روان شناسی ، فرهنگ و آرایش
[۱۳۹۰/۱۱/۱۰]
منبع:http://www.khabaronline.ir/Weblog/motamedi
تأثیرات روان شناختی زندانی شدن - زندان پذیری کژکارانه
[۱۳۹۰/۰۴/۲۳]
منبع:روزنامه شرق شماره پیاپی 1294 شماره 370 دوره جدید پنجشنبه 23 تیر 1390
زوال شخصیتی صاحبان مشاغل زیرزمینی
[۱۳۸۹/۰۷/۱۹]
منبع:روزنامه شرق سال پنجم شماره1083 دوشنبه 19 مهر 1389
روانشناسی ماتم
[۱۳۸۹/۰۶/۰۸]
منبع : روزنامه همشهری شماره 5207 دوشنبه 8 شهریور 1389
تقدیرگرایی
[۱۳۸۹/۰۴/۳۱]
منبع : روزنامه شرق شماره 1018 پنجشنبه 31 تیر 1389
خودکشی
[۱۳۸۹/۰۴/۱۹]
منبع:سایت http://www.khabaronline.ir/guest-251.aspx
واکنش ماتم
[۱۳۸۹/۰۴/۱۹]
منبع:سایت http://www.khabaronline.ir/guest-251.aspx
عشق 2
[۱۳۸۹/۰۴/۱۹]
منبع: سایت http://www.khabaronline.ir/guest-251.aspx
عشق 1
[۱۳۸۹/۰۴/۱۹]
منبع: سایت http://www.khabaronline.ir/guest-251.aspx
روان شناسی ریا
[۱۳۸۹/۰۳/۰۶]
منبع:روزنامه شرق 6 خرداد سال1389
روان شناسی نه
[۱۳۸۹/۰۳/۰۲]
منبع:روزنامه همشهری 2/3/89
روان شناسی گریه
[۱۳۸۹/۰۲/۲۶]
منبع:روزنامه همشهری مورخ 26/2/89
روانشناسی خنده
[۱۳۸۹/۰۱/۳۱]
منبع:روزنامه همشهری مورخ:31/1/89
خلاقیت
[۱۳۸۹/۰۱/۲۲]
منبع:خبرآنلاین
خواب، رویا و مرگ
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
منبع: ماهنامه بهکام شماره 11
اعتماد ( trust )
[۱۳۸۸/۱۰/۲۴]
منبع:روزنامه اعتماد 1388.10.24
هنر درمانی
[۱۳۸۸/۰۸/۱۲]
منبع: روزنامه جام جم 12 آبان 88
وقتی نمک زندگی زیاد می شود...(خانواده2)
[۱۳۸۵/۰۶/۲۶]
منبع:روزنامه جام جم:سال هفتم ،شماره17یکشنبه26 شهریور 1385
عناصر سازنده صمیمیت در ازدواج (خانواده1)
[۱۳۸۵/۰۴/۰۵]
منبع:روزنامه جام جم: دوشنبه 5 تیر 1385
زنده باد مرگ
[۱۳۷۸/۰۴/۳۱]
منبع:روزنامهً نشاط شماره 112 پنجشنبه 31تیر 1378
وحدت حواس و آفرینش شعر (2)
[۱۳۶۸/۰۵/۲۸]
منبع:ماهنامه دنیای سخن: شماره 28 مرداد – شهریور 1368 نویسنده:دکتر غلامحسین معتمدی- دکتر محمدتقی یاسمی
وحدت حواس و آفرینش شعر(1)
[۱۳۶۸/۰۳/۲۷]
منبع:شماره 27 خرداد تیر 1368 نویسنده: دکتر محمدتقی یاسمی- دکتر غلامحسین معتمدی
مرگ، نفی نهایی زمان است
[۱۳۶۷/۰۴/۱۹]
منبع:ماهنامه دنیای سخن شماره 19 تیرماه 1367