نخستین شعرها در نشریات ادبی دهه ی 60 ،"آدینه" و"دنیای سخن" به چاپ رسیدند.درسال 1374 مجموعهً شعری به نام " فصل اوّل"چاپ شد که امکان توزیع نیافت.بیشتر شعرهای آن مجموعه همراه با شعرهایی دیگر تحت عنوان " آواز امشب " توسط نشر مرکز درسال 1388 منتشر شدند.در این جا شعر آغازین کتاب به نام "نگاه مضاعف" همراه شعرهای دیگری  که  در آن کتاب نیامده درج شده است.

 

 

 

 

 

 

 

تصویرگر:سیاوش نصری

 

 

 

 

 

 

عبور از مرگ
[۱۳۹۷/۰۹/۲۷]
غزل آخر
[۱۳۹۷/۰۹/۲۷]
مرگ دوست
[۱۳۹۶/۰۵/۱۱]
سیانور
[۱۳۹۶/۰۵/۱۱]
آوار
[۱۳۹۶/۰۵/۱۱]
هوا
[۱۳۹۳/۰۹/۲۳]
شعر گزارش
[۱۳۹۶/۰۵/۱۱]
شعبده بازان
[۱۳۹۶/۰۵/۱۱]
نارسیس
[۱۳۹۲/۰۶/۱۶]
او
[۱۳۹۲/۰۲/۱۸]
سقوط
[۱۳۹۱/۰۹/۱۵]
الزایمر
[۱۳۹۱/۰۵/۲۴]
شب
[۱۳۹۰/۱۲/۰۲]
عبور
[۱۳۹۰/۱۱/۰۱]
سفرکرده
[۱۳۹۰/۱۰/۰۳]
بوسه
[۱۳۸۹/۰۱/۲۱]
ترجمان زمان
[۱۳۸۸/۱۰/۲۱]
چراق قرمز
[۱۳۸۹/۰۴/۰۶]
اطاق
[۱۳۸۹/۰۳/۲۳]
درخت
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
راه
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
طالع نحس
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
وطن
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
ظلمت بی ترانه
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
تو و دریا
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
نگاه مضاعف
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
پنجره
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
جستجو
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
کتاب
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]
نجوای تلخ
[۱۳۸۸/۱۱/۱۹]