چهار شنبه سوری
[۱۳۹۷/۱۲/۰۸]
به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولد زنده یاد دکتر افشین یدالهی
مرگ پوچ، مرگ بی معنا
[۱۳۹۶/۰۵/۰۵]
http://www.khabaronline.ir/detail/688615/weblog/motamedi
استاد زندگی
[۱۳۹۳/۰۱/۱۳]
او نمرد . رفت .
شاد باش نوروز
[۱۳۹۱/۰۱/۰۱]
بیچاره بهار...
[۱۳۹۲/۰۱/۰۱]
شام با زندگی
[۱۳۹۲/۰۴/۰۸]
روایت امید
[۱۳۹۲/۰۴/۰۵]
زنده باد تابستان
[۱۳۹۲/۰۶/۳۱]