جستجو

دکتر غلامحسین معتمدی

متولد ۱۳۳۵ تهران

فارغ التحصیل دبیرستان البرز
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران
دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه تهران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ی زمان ۱۳۷۰-۱۳۸۲
روانپزشک بیمارستان خاتم الانبیاء ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱
مدیر و سردبیر سایت روان پژوه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴
عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۸ تا کنون